Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance

Tunnistenumero rekisterissä: 44570406953-59
Rekisteröintipäivä: 16.10.2011 21:22:47

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.10.2014 9:15:51
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.10.2014 9:15:51


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance
Lyhenne: C.R.E.A.M.
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://www.cream-europe.eu

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Zoran Jelic
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Zoran Jelic
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue de l' Opale  1
1030 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 27366984
Faksinumero: (+49) 32121031555
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance is a Think Tank and Learning Organization to promote and assist in PPP projects in all infrastructure areas by the EuroPPP and MasterPPPlan initiatives and Life-Cycle Project Alliancing approach. The C.R.E.A.M. network highlights and facilitates the stronger involvement of private industries in public infrastructure in planning, financing, building and operating for a goal-oriented sustainable regional development. The knowledge network consists of national Public Private Partnership associations and over 200 PPP Units worldwide.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


TEN, JESSICA, EPEC, JASPERS, JEREMIES

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 80
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 22
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • C.R.E.A.M. Albania PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. BiH PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Croatia PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Bulgaria PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Czechia PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Germany PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Hungary PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Kosovo PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Lithuania PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Macedonia PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Norway PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Romania PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Poland PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Serbia PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Turkey PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Austria PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Ukraine PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Montenegro PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Latvia PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. France PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C.R.E.A.M. Slovenia PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
 • C,R.E.A.M. Korea PPP Alliance (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ESPANJA
 • ITÄVALTA
 • KROATIA
 • LATVIA
 • LIETTUA
 • PUOLA
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • SAKSA
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • TŠEKKI
 • UNKARI
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • ALBANIA
 • BOSNIA JA HERTSEGOVINA
 • ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA
 • ETELÄ-KOREA
 • MONTENEGRO
 • NORJA
 • SERBIA
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
UNECE Roster of PPP Experts
PPP Association Hessen - Thuringia
Bundesverband PPP Germany

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Kokonaisbudjetti: 50 000
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 50 000
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 50 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.