Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Spanish Federation of Transport by Bus)

Identifikačné číslo v Registri: 44538055618-06
Dátum registrácie: 07/04/2011 16:45:45

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 11:53:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 11:53:01
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Spanish Federation of Transport by Bus)

FENEBÚS

Federación

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Orense, 20
28020 Madrid
ŠPANIELSKO

(+34) 915552093

Alonso & Asociados Avenue des Arts 10-11
 Bruselas
BELGICKO

(+32) 22307042

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  José Luis Pertierra Rodríguez

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Emiliano Alonso

Fenebus Delegate to the EU

    Ciele a poslanie

— Representar
— Gestionar
— Defender
— Promocionar
— Coordinar
— Potenciar

...los derechos e intereses profesionales generales de las empresas y Asociaciones federadas en cuanto se relaciona con sus fines estatutarios y en especial todo cuanto afecta a la actividad del transporte público de viajeros en autobús.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Reglamento 1370/2007, derechos de los pasajeros, seguridad vial, calidad del aire, carburnates alternativos, Directiva de pesos y dimensiones, peajes, tiempos de conducción y descanso, formación de conductores, ride-sharing platforms, cuarto paquete ferroviario, contratación pública, sistemas de transporte inteligente, TEN-T, CEF


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Meetings with EU officials
Sending complaints to the European Commission
Requesting of information

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

FENEBUS is member of:
- CEOE (Spanish Business Confederation); and
- CEPYME (Spanish SMEs Confederation).

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € a < 24 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.