Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Spanish Federation of Transport by Bus)

Identifikavimo numeris Registre: 44538055618-06
Registracijos data: 11.4.7 16.45.45

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.11 10.00.29
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.11 10.00.29


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Spanish Federation of Transport by Bus)
Akronimas: FENEBÚS
Teisinis statusas: Federación
Svetainė: http://www.fenebus.es/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: José Luis Pertierra Rodríguez
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Emiliano Alonso
Pareigos: Fenebus Delegate to the EU

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Orense  20
28020 Madrid
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 915552093
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Fenebús Delegation in Brussels (Alonso & Asociados)
Avenue des Arts 10-11 bte 10
B-1210 Bruxelles (Belgique)

Teléfono: 02 230 70 42
Fax: 02 231 08 22

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: — Representar
— Gestionar
— Defender
— Promocionar
— Coordinar
— Potenciar

...los derechos e intereses profesionales generales de las empresas y Asociaciones federadas en cuanto se relaciona con sus fines estatutarios y en especial todo cuanto afecta a la actividad del transporte público de viajeros en autobús.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Meetings with EU officials
Sending complaints to the European Commission
Requesting of information

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
FENEBUS is member of:
- CEOE (Spanish Business Confederation); and
- CEPYME (Spanish SMEs Confederation).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.