Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

ZealandDenmark EU Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze 44361639187-05
Data rejestracji: 12-07-19 12:59:24

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-23 10:15:24
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-23 10:15:24


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ZealandDenmark EU Office
Nazwa skrócona: ZDK
Status prawny: Office run by the Region of Zealand (legal entity), Growth Forum Zealand and the 17 municipalities in the Region.
Strona internetowa: http://www.zealanddenmark.eu

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Per Bennetsen
Pełniona funkcja: CEO in charge of Regional Development

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Esther Davidsen
Pełniona funkcja: Head of Office, ZealandDenmark EU Office

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Avenue Palmerston  26
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 2 235 66 56
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: ZealandDenmark EU Office is the EU office for the Region of Zealand in Denmark, the 17 municipalities in Zealand and Growth Forum Zealand.

The task of the office is to contribute to the internationalization of the Zealand Region, to provide timely information regarding EU affairs, to market the Regions many stakeholders and their interests internationally and to secure the opportunity for the stakeholders to engage in European projects.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: ZealandDenmark EU Office is the EU office for the Region of Zealand in Denmark, the 17 municipalities in Zealand and Growth Forum Zealand.

The task of the office is to contribute to the internationalization of the Zealand Region, to provide timely information regarding EU affairs, to market the Regions many stakeholders and their interests internationally and to secure them the opportunity to engage in European projects.

A major part of the task of the Office is to provide information on important EU affairs. A journalist is thus working full time on providing news articles on EU politics with a local perspective and project opportunities. We send daily news articles or weekly digests via email. Approximately 1500 people subscribe to the free email notifications.

Another major part is to be the instigator for meetings between people from the Region and the EU institutiones. The office also takes care of study visits to Brussels.

We also participate in seminars, conferences and networking events on behalf of the Region and its stakeholders.

Some of the main focus areas are Green Growth, care and health issues and education.

Find more information on ZealandDenmark EU Office.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 7
Informacje uzupełniające: 4 permanent staff, 3 stagiaires.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Daniel Lynge Hansen 14-02-14 14-07-31
Turi Hermannsdottir 14-02-11 14-08-10

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Presidency Dialogues. During the Danish Presidency of the European Union first half year 2012 the local Danish stakeholders decided to arrange three seminars on the very most buzzing topics of the EU today. Read more at dacob.eu.

Arranging meetings between politicians and public servants from the Region of Zealand with politicians and public servants from the EU institutions.

Arranging seminars and conferences in Brussels regarding some of the topics with relevance for Europe and the Region of Zealand.

Publication of news articles and background stories about EU affairs.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • kultura
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 800 000
Liczba organizacji członkowskich: 19
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Region Sjælland (0 Członkowie)
 • Vækstforum Sjælland (0 Członkowie)
 • Faxe Kommune (35 000 Członkowie)
 • Greve Kommune (48 000 Członkowie)
 • Guldborgsund Kommune (62 000 Członkowie)
 • Holbæk Kommune (70 000 Członkowie)
 • Kalundborg Kommune (49 000 Członkowie)
 • Køge Kommune (57 000 Członkowie)
 • Lejre Kommune (27 000 Członkowie)
 • Lolland Kommune (46 000 Członkowie)
 • Næstved Kommune (81 000 Członkowie)
 • Odsherred Kommune (33 000 Członkowie)
 • Ringsted Kommune (33 000 Członkowie)
 • Roskilde Kommune (83 000 Członkowie)
 • Slagelse Kommune (77 000 Członkowie)
 • Solrød Kommune (21 000 Członkowie)
 • Sorø Kommune (29 000 Członkowie)
 • Stevns Kommune (22 000 Członkowie)
 • Vordingborg Kommune (46 000 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • DANIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
ERRIN - the European Regions Research and Innovation Network
CORAL - Community Of Regions for Assisted Living

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 424 082
w tym środki publiczne: 424 082
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 424 082
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.