Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Identifikačné číslo v Registri: 44245265910-75
Dátum registrácie: 25/05/2011 13:33:56

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/03/2015 11:24:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/03/2015 11:24:28
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 23/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Yleishyödyllinen yhteisö

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Fredrikinkatu, 61A, 6 krs
00100 Helsinki
FÍNSKO

(+358)407589663

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Heikki Bothas

Toiminnanjohtaja

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Heikki Bothas

Toiminnanjohtaja

    Ciele a poslanie

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä, edustaa jäseniään sekä valvoa ja edistää rinnakkaislääketeollisuusyritysten yhteisiä yleisiä etuja.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Lääkelainsäädäntö


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Lääketeollisuus.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Verejné zdravie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EGA, European Generic Pharmaceutical Association.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Yhdistyksen rahoitus tulee jäsenyritysten maksamista jäsenmaksuista.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.