Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Identifikačné číslo v Registri: 44245265910-75
Dátum registrácie: 25.5.2011 13:33:56

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.5.2014 7:37:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.5.2014 7:37:04


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Rinnakkaislääketeollisuus ry
Skratka:
Právna forma: Yleishyödyllinen yhteisö
Internetová stránka: http://www.rinnakkaislaaketeollisuus.fi

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Heikki Bothas
Funkcia: Toiminnanjohtaja

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Heikki Bothas
Funkcia: Toiminnanjohtaja

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Fredrikinkatu  61A, 6 krs
00100 Helsinki
FÍNSKO
Telefónne číslo: (+358) 407589663
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä, edustaa jäseniään sekä valvoa ja edistää rinnakkaislääketeollisuusyritysten yhteisiä yleisiä etuja.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 70
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Lääketeollisuus.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Verejné zdravie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EGA, European Generic Pharmaceutical Association.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Yhdistyksen rahoitus tulee jäsenyritysten maksamista jäsenmaksuista.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.