Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową




Profil zarejestrowanego podmiotu

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Numer identyfikacyjny w rejestrze 44245265910-75
Data rejestracji: 11-05-25 13:33:56

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-12 07:37:04
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-12 07:37:04


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Rinnakkaislääketeollisuus ry
Nazwa skrócona:
Status prawny: Yleishyödyllinen yhteisö
Strona internetowa: http://www.rinnakkaislaaketeollisuus.fi

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Heikki Bothas
Pełniona funkcja: Toiminnanjohtaja

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Heikki Bothas
Pełniona funkcja: Toiminnanjohtaja

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Fredrikinkatu  61A, 6 krs
00100 Helsinki
FINLANDIA
Numer telefonu: (+358) 407589663
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä, edustaa jäseniään sekä valvoa ja edistää rinnakkaislääketeollisuusyritysten yhteisiä yleisiä etuja.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym
  • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 70
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Lääketeollisuus.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc




EGA, European Generic Pharmaceutical Association.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Yhdistyksen rahoitus tulee jäsenyritysten maksamista jäsenmaksuista.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.