Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Business Solutions Europa Limited

Identitātes numurs Reģistrā: 44224726204-26
Reģistrācijas datums: 14/07/2011 11:56:34

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 21/04/2015 10:10:58
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 21/04/2015 10:10:58
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 21/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Business Solutions Europa Limited

Private company

    Reģistra nodaļa

I - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Green Lane, 616D
Ilford - Essex IG3 9SE
APVIENOTĀ KARALISTE

(+0044) 2085984130

Rue Philippe Le Bon 15
Pastkastīte: Rear building
Brussels 1000
BEĻĢIJA

(+32) 25885672

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Luigi Petito

Managing Director

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Luigi Petito

Managing Director

    Mērķi un uzdevumi

Business Solutions Europa is an indipendent European communications agency whose mission is to bring Europe closer to Europeans. We help organizations and individuals understand the politics and policies of the European Union and contribute to their development and we facilitate dialogue and the exchange of important and practical information with the institutions and key European bodies. We also help institutions communicate to everyday Europeans the purposes and policies of the EU, as well as its effect on their daily lives

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Energy efficiency Driective, Energy Union, Energy Efficiency First, Energy Performance for Building Directive, Energy and Climate Package 2030, European Funds for Strategic Investments, any other energy efficiency related matters,
Public Health Policies and Programme (e.g. Illicit drugs, Addiction prevention, childhood obesity, mental health, ...)
Digital Content for children

Communication and dissemination leader of the EU Health funded HEPCOM project, and EU DPIP funded project Boys and Girls Plus.
Project Coordinator of the EU IEE funded RenoValue Project.


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   50%: 2   25%: 3

6

2,8

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Luigi Petito 20/09/2014 18/09/2015
Michael Villa 24/09/2014 22/09/2015
Giuseppe Petito 26/09/2014 24/09/2015

    Interešu jomas

 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Kultūra
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

10/2012  -  09/2013

>= 200 000 € un < 299 999 €

>= 100 000 € un < 499 999 €

 • European Alliance to Save Energy

 • European Industrial Insulation Forum
 • Knaul Insulation

 €

1 172 €

DG JUSTICE (DPIP) - DG CONNECT (Safer Internet)

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.