Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Business Solutions Europa Limited

Identifikační číslo v rejstříku: 44224726204-26
Datum registrace: 14/07/2011 11:56:34

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 21/04/2015 10:10:58
Datum poslední roční aktualizace je: 21/04/2015 10:10:58
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 21/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Business Solutions Europa Limited

Private company

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Green Lane, 616D
IG3 9SE Ilford - Essex
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+0044) 2085984130

Rue Philippe Le Bon 15
Poštovní přihrádka: Rear building
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 25885672

    Osoba s právní odpovědností

pan  Luigi Petito

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Luigi Petito

Managing Director

    Cíle a úkoly

Business Solutions Europa is an indipendent European communications agency whose mission is to bring Europe closer to Europeans. We help organizations and individuals understand the politics and policies of the European Union and contribute to their development and we facilitate dialogue and the exchange of important and practical information with the institutions and key European bodies. We also help institutions communicate to everyday Europeans the purposes and policies of the EU, as well as its effect on their daily lives

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energy efficiency Driective, Energy Union, Energy Efficiency First, Energy Performance for Building Directive, Energy and Climate Package 2030, European Funds for Strategic Investments, any other energy efficiency related matters,
Public Health Policies and Programme (e.g. Illicit drugs, Addiction prevention, childhood obesity, mental health, ...)
Digital Content for children

Communication and dissemination leader of the EU Health funded HEPCOM project, and EU DPIP funded project Boys and Girls Plus.
Project Coordinator of the EU IEE funded RenoValue Project.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 2   25%: 3

6

2,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Luigi Petito 20/09/2014 18/09/2015
Michael Villa 24/09/2014 22/09/2015
Giuseppe Petito 26/09/2014 24/09/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

10/2012  -  09/2013

>= 200 000 € a < 299 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • European Alliance to Save Energy

 • European Industrial Insulation Forum
 • Knaul Insulation

 €

1 172 €

DG JUSTICE (DPIP) - DG CONNECT (Safer Internet)

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.