Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

ECDL Foundation

Id-nummer i registret: 44018642457-83
Registreringsdag: 2009-10-07 15:16:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-13 15:32:57
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-13 15:32:57


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: ECDL Foundation
Förkortning: ECDL
Associationsform (rättslig ställning): Not for profit
Webbplats: http://www.ecdlfoundation.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Damien O' Sullivan
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Fiona Fanning
Befattning: EU Affairs Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Portview House, Thorncastle street  n/a
4 Dublin
IRLAND
Telefon: (+353) 16306000
Fax: (+353) 16463032
Andra adressuppgifter: ECDL Foundation - Brussels office
Avenue Roger Vandendriessche 18,
B-1150 Brussels,
Belgium

Tel: +322 7728251
Fax: +322 6463032

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: ECDL Foundation's mission is to enable proficient use of Information and Communication Technology (ICT) that empowers individuals, organisations and society, through the development, promotion, and delivery of quality certification programmes throughout the world.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


ECDL Foundation advocates for the importance of digital literacy for all irrespective of age, gender and location.

ECDL Foundation's values are:

Social Responsibility: as a not-for-profit organisation, we are committed to improving digital skills proficiency within society. Our certification programmes are designed to be accessible to all citizens, irrespective of age, gender, status, ability or race.

Vendor Independence: our certification programmes give candidates the flexibility and freedom to acquire digital skills and confidently apply them in any software environment that they may be required to use.

Quality: we strive for continuous improvements in all that we do and ensure that our programmes are implemented to consistent standards internationally.

The Foundation believes that all national reforms introducing IT infrastructure or services in government and society should be supplemented by investment in people to ensure that the Europe has the skills necessary to benefit from technology.
Furthermore, the Foundation believes that allocated EU funding for education, training and human capital development should support initiatives and projects for IT training and certification as an objective measure of return on investment.

ECDL Foundation’s certification programmes are vendor neutral. This means that our programmes are not tied to any one brand of software and are designed to enable people to gain skills that can be used in any appropriate software environment.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TURKIET
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ECDL Foundation is a member of the European e-Skills Association

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 4 489 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 4 489 000
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Certification revenues : 4 489 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 450000  € och < 500000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

ECDL Foundation operations are financed by revenue received for its certification programmes. This also includes courseware approval and testing of automated testing software for ECDL tests.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.