Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

ECDL Foundation

Id-nummer i registret: 44018642457-83
Registreringsdag: 07/10/2009 15:16:27

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/03/2015 15:48:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 17/03/2015 13:19:50
Sista dag för nästa uppdatering är den: 17/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

ECDL Foundation

ECDL

Not for profit

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

The Grange, n/a Stillorgan Road, Blackrock
00 Dublin
IRLAND

(+353)16306000

Avenue Roger Vandendriessche 18
1150 Brussels
BELGIEN

(+32)27728251

    Juridiskt ansvarig

Damien O' Sullivan

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Fiona Fanning

EU Affairs Manager

    Mål och uppdrag

ECDL Foundation's mission is to enable proficient use of Information and Communication Technology (ICT) that empowers individuals, organisations and society, through the development, promotion, and delivery of quality certification programmes throughout the world.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

ECDL Foundation is interested in policies and initiatives that support the development of digital skills in Europe, for e.g. the Digital Single Market, the Digital Agenda for Europe, An agenda for new skills and j9obs, Youth on the Move among others.

ECDL Foundation supports the Grand Coalition for Digital Jobs and the E-Skills for Jobs Campaign


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

ECDL Foundation advocates for the importance of digital literacy for all irrespective of age, gender and location.

ECDL Foundation's values are:

Social Responsibility: as a not-for-profit organisation, we are committed to improving digital skills proficiency within society. Our certification programmes are designed to be accessible to all citizens, irrespective of age, gender, status, ability or race.

Vendor Independence: our certification programmes give candidates the flexibility and freedom to acquire digital skills and confidently apply them in any software environment that they may be required to use.

Quality: we strive for continuous improvements in all that we do and ensure that our programmes are implemented to consistent standards internationally.

The Foundation believes that all national reforms introducing IT infrastructure or services in government and society should be supplemented by investment in people to ensure that the Europe has the skills necessary to benefit from technology.
Furthermore, the Foundation believes that allocated EU funding for education, training and human capital development should support initiatives and projects for IT training and certification as an objective measure of return on investment.

ECDL Foundation’s certification programmes are vendor neutral. This means that our programmes are not tied to any one brand of software and are designed to enable people to gain skills that can be used in any appropriate software environment.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2   50%: 2  

4

3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Fiona FANNING 10/04/2015 08/04/2016
THOMAS REDFORD 29/09/2015 25/09/2016
Austeja TRINKUNAITE 10/04/2015 08/04/2016

    Intresseområden

 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning

    Medlemskap

0

 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • POLEN
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN
 • ÖSTERRIKE
 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TURKIET

ECDL Foundation is a member of the European e-Skills Association

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € och < 499 999 €

3 363 734 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

3 363 734 €

3 363 734 €

ECDL Foundation operations are financed by revenue received for its certification programmes. This also includes courseware approval and testing of automated testing software for ECDL tests.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.