Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ECDL Foundation

Identifikačné číslo v Registri: 44018642457-83
Dátum registrácie: 07/10/2009 15:16:27

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/03/2015 15:48:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/03/2015 13:19:50
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 17/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ECDL Foundation

ECDL

Not for profit

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

The Grange, n/a
Stillorgan Road, Blackrock
00 Dublin
ÍRSKO

(+353) 16306000

Avenue Roger Vandendriessche 18
1150 Brussels
BELGICKO

(+32) 27728251

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Damien O' Sullivan

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Fiona Fanning

EU Affairs Manager

    Ciele a poslanie

ECDL Foundation's mission is to enable proficient use of Information and Communication Technology (ICT) that empowers individuals, organisations and society, through the development, promotion, and delivery of quality certification programmes throughout the world.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

ECDL Foundation is interested in policies and initiatives that support the development of digital skills in Europe, for e.g. the Digital Single Market, the Digital Agenda for Europe, An agenda for new skills and j9obs, Youth on the Move among others.

ECDL Foundation supports the Grand Coalition for Digital Jobs and the E-Skills for Jobs Campaign


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

ECDL Foundation advocates for the importance of digital literacy for all irrespective of age, gender and location.

ECDL Foundation's values are:

Social Responsibility: as a not-for-profit organisation, we are committed to improving digital skills proficiency within society. Our certification programmes are designed to be accessible to all citizens, irrespective of age, gender, status, ability or race.

Vendor Independence: our certification programmes give candidates the flexibility and freedom to acquire digital skills and confidently apply them in any software environment that they may be required to use.

Quality: we strive for continuous improvements in all that we do and ensure that our programmes are implemented to consistent standards internationally.

The Foundation believes that all national reforms introducing IT infrastructure or services in government and society should be supplemented by investment in people to ensure that the Europe has the skills necessary to benefit from technology.
Furthermore, the Foundation believes that allocated EU funding for education, training and human capital development should support initiatives and projects for IT training and certification as an objective measure of return on investment.

ECDL Foundation’s certification programmes are vendor neutral. This means that our programmes are not tied to any one brand of software and are designed to enable people to gain skills that can be used in any appropriate software environment.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2   50%: 2  

4

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Fiona Fanning 10/04/2015 08/04/2016
Austeja Trinkunaite 10/04/2015 08/04/2016

    Oblasti záujmu

 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • NÓRSKO
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • TURECKO

ECDL Foundation is a member of the European e-Skills Association

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € a < 499 999 €

3 363 734 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

3 363 734 €

3 363 734 €

ECDL Foundation operations are financed by revenue received for its certification programmes. This also includes courseware approval and testing of automated testing software for ECDL tests.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.