Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

ECDL Foundation

Identifikavimo numeris Registre: 44018642457-83
Registracijos data: 09.10.7 15.16.27

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.23 17.09.42
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.23 17.09.42


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: ECDL Foundation
Akronimas: ECDL
Teisinis statusas: Not for profit
Svetainė: http://www.ecdlfoundation.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Damien O' Sullivan
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Fiona Fanning
Pareigos: EU Affairs Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: The Grange Stillorgan Road, Blackrock n/a
00 Dublin
AIRIJA
Telefono numeris: (+353) 16306000
Faksas: (+353) 16463032
Papildoma kontaktinė informacija: ECDL Foundation - Brussels office
Avenue Roger Vandendriessche 18,
B-1150 Brussels,
Belgium

Tel: +322 7728251
Fax: +322 6463032

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: ECDL Foundation's mission is to enable proficient use of Information and Communication Technology (ICT) that empowers individuals, organisations and society, through the development, promotion, and delivery of quality certification programmes throughout the world.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


ECDL Foundation advocates for the importance of digital literacy for all irrespective of age, gender and location.

ECDL Foundation's values are:

Social Responsibility: as a not-for-profit organisation, we are committed to improving digital skills proficiency within society. Our certification programmes are designed to be accessible to all citizens, irrespective of age, gender, status, ability or race.

Vendor Independence: our certification programmes give candidates the flexibility and freedom to acquire digital skills and confidently apply them in any software environment that they may be required to use.

Quality: we strive for continuous improvements in all that we do and ensure that our programmes are implemented to consistent standards internationally.

The Foundation believes that all national reforms introducing IT infrastructure or services in government and society should be supplemented by investment in people to ensure that the Europe has the skills necessary to benefit from technology.
Furthermore, the Foundation believes that allocated EU funding for education, training and human capital development should support initiatives and projects for IT training and certification as an objective measure of return on investment.

ECDL Foundation’s certification programmes are vendor neutral. This means that our programmes are not tied to any one brand of software and are designed to enable people to gain skills that can be used in any appropriate software environment.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MALTA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • NORVEGIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TURKIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
ECDL Foundation is a member of the European e-Skills Association

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 3 363 734
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 3 363 734
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Certification revenues : 3 363 734
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 450000  € ir < 500000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

ECDL Foundation operations are financed by revenue received for its certification programmes. This also includes courseware approval and testing of automated testing software for ECDL tests.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.