Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

ECDL Foundation

Identifikavimo numeris Registre: 44018642457-83
Registracijos data: 07/10/2009 15:16:27

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/03/2015 15:48:47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/03/2015 13:19:50
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 17/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

ECDL Foundation

ECDL

Not for profit

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

The Grange, n/a
Stillorgan Road, Blackrock
00 Dublin
AIRIJA

(+353) 16306000

Avenue Roger Vandendriessche 18
1150 Brussels
BELGIJA

(+32) 27728251

    Teisiškai atsakingas asmuo

Damien O' Sullivan

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Fiona Fanning

EU Affairs Manager

    Tikslai ir uždaviniai

ECDL Foundation's mission is to enable proficient use of Information and Communication Technology (ICT) that empowers individuals, organisations and society, through the development, promotion, and delivery of quality certification programmes throughout the world.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

ECDL Foundation is interested in policies and initiatives that support the development of digital skills in Europe, for e.g. the Digital Single Market, the Digital Agenda for Europe, An agenda for new skills and j9obs, Youth on the Move among others.

ECDL Foundation supports the Grand Coalition for Digital Jobs and the E-Skills for Jobs Campaign


 

Non

Non

Non

Non

Non

ECDL Foundation advocates for the importance of digital literacy for all irrespective of age, gender and location.

ECDL Foundation's values are:

Social Responsibility: as a not-for-profit organisation, we are committed to improving digital skills proficiency within society. Our certification programmes are designed to be accessible to all citizens, irrespective of age, gender, status, ability or race.

Vendor Independence: our certification programmes give candidates the flexibility and freedom to acquire digital skills and confidently apply them in any software environment that they may be required to use.

Quality: we strive for continuous improvements in all that we do and ensure that our programmes are implemented to consistent standards internationally.

The Foundation believes that all national reforms introducing IT infrastructure or services in government and society should be supplemented by investment in people to ensure that the Europe has the skills necessary to benefit from technology.
Furthermore, the Foundation believes that allocated EU funding for education, training and human capital development should support initiatives and projects for IT training and certification as an objective measure of return on investment.

ECDL Foundation’s certification programmes are vendor neutral. This means that our programmes are not tied to any one brand of software and are designed to enable people to gain skills that can be used in any appropriate software environment.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2   50%: 2  

4

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MALTA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA
 • NORVEGIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TURKIJA

ECDL Foundation is a member of the European e-Skills Association

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € ir < 499 999 €

3 363 734 €

 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

3 363 734 €

3 363 734 €

ECDL Foundation operations are financed by revenue received for its certification programmes. This also includes courseware approval and testing of automated testing software for ECDL tests.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.