Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Baines Simmons Ltd

Identifikavimo numeris Registre: 43935866630-61
Registracijos data: 11.9.9 18.32.18

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.13 17.40.54
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.13 17.40.54


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Baines Simmons Ltd
Akronimas: BSL
Teisinis statusas: Limited company
Svetainė: http://www.bainessimmons.com

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bob Simmons
Pareigos: Technical Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bob Simmons
Pareigos: Technical Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Fairoaks Airport  Bldg A5
GU24 8HX Chobham
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 1276855412
Faksas: (+44) 1276856285
Papildoma kontaktinė informacija: Full office address:
Baines Simmons Ltd
Aviation Safety Centre
Building A5
Fairoaks Airport
Surrey GU24 8HX
United Kingdom

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: World Class Aviation Safety Consultants
Changing Cultures - Reducing Risk - Driving Efficiencies

We are change catalysts in safety management, regulatory issues and business efficiency.

Our consultants use their unrivalled experience and expertise to bring fresh insights, innovative approaches and new skills that result in sustainable improvements in response to the ever-increasing complexity of aviation safety.

Baines Simmons is a trusted partner to more than 350 leading aviation organisations in 40 countries.
We have trained over 70,000 professionals and worked with 30 National Regulatory Authorities.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija: Projects are normally delivered using a team constituted of;

Programme Director

Project Lead (Normally Principal or Senior Consultant)

Specialist Consultants (Normally at Consultant or Senior Consultant grade).

Independent Assurance (Consultant level)

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Training of Aviation Safety Regulatory Staff (employees of the European Aviation Safety Agency and EU Competent Authorities)in aviation safety specialist subjects and oversight techniques.

Voluntary (unpaid) rulemaking group participation.

Advice supporting the development of military Airworthiness Regulations.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Transportas

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Member of the International Federation of Airworthiness (IFA).

Member of the UK Flight Safety Committee.
Member of the Royal Aeronautical Society

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
>= 50000  € ir < 100000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
  • European Aviation Safety Agency
  • European Defence Agency

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 90 000 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Contracts were secured following competitive tendering procedures and relate to specialist consultancy and trainign services on the subject of both civil and military aviation safety.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.