Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Baines Simmons Ltd

Tunnusnumber registris: 43935866630-61
Registreerimise kuupäev: 9.09.11 18:32:18

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 13.08.14 17:40:54
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 13.08.14 17:40:54


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Baines Simmons Ltd
Akronüüm: BSL
Õiguslik vorm: Limited company
Veebisait: http://www.bainessimmons.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Bob Simmons
Ametikoht: Technical Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Bob Simmons
Ametikoht: Technical Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: Bldg A5 Fairoaks Airport 
GU24 8HX Chobham
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1276855412
Faks: (+44) 1276856285
Muud kontaktandmed: Full office address:
Baines Simmons Ltd
Aviation Safety Centre
Building A5
Fairoaks Airport
Surrey GU24 8HX
United Kingdom

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: World Class Aviation Safety Consultants
Changing Cultures - Reducing Risk - Driving Efficiencies

We are change catalysts in safety management, regulatory issues and business efficiency.

Our consultants use their unrivalled experience and expertise to bring fresh insights, innovative approaches and new skills that result in sustainable improvements in response to the ever-increasing complexity of aviation safety.

Baines Simmons is a trusted partner to more than 350 leading aviation organisations in 40 countries.
We have trained over 70,000 professionals and worked with 30 National Regulatory Authorities.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave: Projects are normally delivered using a team constituted of;

Programme Director

Project Lead (Normally Principal or Senior Consultant)

Specialist Consultants (Normally at Consultant or Senior Consultant grade).

Independent Assurance (Consultant level)

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Training of Aviation Safety Regulatory Staff (employees of the European Aviation Safety Agency and EU Competent Authorities)in aviation safety specialist subjects and oversight techniques.

Voluntary (unpaid) rulemaking group participation.

Advice supporting the development of military Airworthiness Regulations.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Member of the International Federation of Airworthiness (IFA).

Member of the UK Flight Safety Committee.
Member of the Royal Aeronautical Society

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 50000  € ja < 100000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
  • European Aviation Safety Agency
  • European Defence Agency

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 90 000 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Contracts were secured following competitive tendering procedures and relate to specialist consultancy and trainign services on the subject of both civil and military aviation safety.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.