Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Global Business Travel Association

Inschrijvingsnummer in het register 43871558497-67
Inschrijvingsdatum: 3-4-12 18:01:07

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 8-4-14 17:57:13
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 8-4-14 17:50:08


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Global Business Travel Association
Acroniem: GBTA
Rechtsvorm: Not-For Profit Association
Website: http://www.gbta.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Michael W McCormick
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Catherine McGavock
Functie: Regional Director - Europe

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor St Mary's Court The Broadway c/o ITM
HP7 0UT Amersham
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44208) 123 5678
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: GBTA Europe aims, through its advocacy work, to:-

•Be recognised by the European Commission, European governments and the corporate travel industry as the voice of Corporate Travel & Meetings in Europe and the ‘Go-To’ organisation when a key issue is to be discussed, arises or requires comment.

•Support our national partner association activity on a national government basis.

•Deliver additional value-add to our buyer members by representing them and challenging any activity we believe is not in their interest.

•Support and feed into global advocacy efforts of GBTA on industry affairs activity.

•Recognise that on occasion GBTA Europe will need to maintain a neutral position where there is no clear buyer benefit or position. However, we should be involved and or consulted on any decision to ensure that the buyer perspective is voiced.

•Communicate our advocacy efforts to our GBTA European members and partner member
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal
  • Europees
  • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Met DG Move and participated in Health Check of Reg 1008/2008
Participation on DG Move workshop in Brussels

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Douane
  • Vervoer

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.