Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Global Business Travel Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 43871558497-67
Data Reġistrazzjoni: 03/04/2012 18:01:07

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/04/2014 17:57:13
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/04/2014 17:50:08


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Global Business Travel Association
Akronimu: GBTA
Statut legali: Not-For Profit Association
Websajt: http://www.gbta.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Michael W McCormick
Kariga: Executive Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Catherine McGavock
Kariga: Regional Director - Europe

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. c/o ITM St Mary's Court The Broadway
Amersham HP7 0UT
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44208) 123 5678
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: GBTA Europe aims, through its advocacy work, to:-

•Be recognised by the European Commission, European governments and the corporate travel industry as the voice of Corporate Travel & Meetings in Europe and the ‘Go-To’ organisation when a key issue is to be discussed, arises or requires comment.

•Support our national partner association activity on a national government basis.

•Deliver additional value-add to our buyer members by representing them and challenging any activity we believe is not in their interest.

•Support and feed into global advocacy efforts of GBTA on industry affairs activity.

•Recognise that on occasion GBTA Europe will need to maintain a neutral position where there is no clear buyer benefit or position. However, we should be involved and or consulted on any decision to ensure that the buyer perspective is voiced.

•Communicate our advocacy efforts to our GBTA European members and partner member
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali
  • Ewropew
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Met DG Move and participated in Health Check of Reg 1008/2008
Participation on DG Move workshop in Brussels

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Dwana
  • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.