Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

EDU

Tunnistenumero rekisterissä: 43795106384-55
Rekisteröintipäivä: 7.8.2011 16:37:16

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.8.2014 23:40:12
Edellinen vuotuinen päivitys: 2.8.2014 23:40:12


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: EDU
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Intergovernmental Organization (IGO)
Internet-osoite: http://www.edu.int

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Akateemiset laitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: G.Irving Levance
Tehtävä organisaatiossa: Secretary-General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: James Purnell
Tehtävä organisaatiossa: Assistant to the Secretary-General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: EDU Administrative Office, Rue Faider EDU Administrative Office  67
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 28081582
Faksinumero: (+32) 28081586
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: EDU is an intergovernmental organization (IGO) and Think Tank working for increased humanitarian efforts in the field of education.

Official Intergovernmental Domain(s)
‣ WWW.EDU.INT

Affiliations and Memberships

‣ United Nations Global Compact (participant)
‣ United Nations Academic Impact (member)
‣ United Nations UN(DESA) (listed)
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 58
Lisätietoja Main Office

EDU Administrative Office, Rue Faider 67, 1050 Brussels, Belgium, EU. Tel: +32-28081582 Fax: +32-28081586

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
GARY IRVING LE-VANCE 4.12.2013 2.12.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Education
Humanitarian Aid
Accreditation

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Humanitaarinen apu
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 15
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • KREIKKA
 • MALTA
 • PORTUGALI
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • RUOTSI
 • SUOMI
 • TANSKA
 • UNKARI
 • VIRO
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • INTIA
 • KIINA
 • MOSAMBIK
 • PALAU
 • SOMALIA
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
‣ UN Global Compact
‣ UN (DESA)
‣ UN Academic Impact
‣ Earth Charter
‣ Open Educational Quality Initiative

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Kokonaisbudjetti: 2 000 000
josta julkista rahoitusta: 2 000 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
Philanthropists : 2 000 000
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.