Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

EDU

Inschrijvingsnummer in het register 43795106384-55
Inschrijvingsdatum: 7-8-11 16:37:16

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 9-12-14 0:00:40
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 2-8-14 23:40:12


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: EDU
Acroniem:
Rechtsvorm: Intergovernmental Organization (IGO)
Website: http://www.edu.int

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Universitaire instellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  G.Irving Levance
Functie: Secretary-General

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  James Purnell
Functie: Assistant to the Secretary-General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor EDU Administrative Office, 67, Rue Faider 67
1050 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 28081582
Faxnummer: (+32) 28081586
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: EDU is an intergovernmental organization (IGO) and Think Tank working for increased humanitarian efforts in the field of education.

Official Intergovernmental Domain(s)
‣ WWW.EDU.INT

Affiliations and Memberships

‣ United Nations Global Compact (participant)
‣ United Nations Academic Impact (member)
‣ United Nations UN(DESA) (listed)
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 58
Aanvullende informatie: Main Office

EDU Administrative Office, Rue Faider 67, 1050 Brussels, Belgium, EU. Tel: +32-28081582 Fax: +32-28081586

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
GARY IRVING LE-VANCE 9-12-14 7-12-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Education
Humanitarian Aid
Accreditation

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Cultuur
 • Humanitaire hulp
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 15
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • DENEMARKEN
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • MALTA
 • PORTUGAL
 • ROEMENIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • CHINA
 • INDIA
 • MOZAMBIQUE
 • PALAU
 • SOMALIË
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
‣ UN Global Compact
‣ UN (DESA)
‣ UN Academic Impact
‣ Earth Charter
‣ Open Educational Quality Initiative

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 01/2014
Totaalbudget: 2.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 2.000.000
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
Philanthropists : 2.000.000
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
United Nations (UN) SUPPLIER CODE OF CONDUCT