Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

UNI Europa

Identifikační číslo v rejstříku: 43785827982-59
Datum registrace: 06/02/2012 12:01:12

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 15/06/2015 12:12:58
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 12:32:43
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

UNI Europa

Association de fait

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Rue Joseph II, 40
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 2 234 56 56

    Osoba s právní odpovědností

pan  Oliver Roethig

Regional Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Christina Colclough

Head of EU Affairs

    Cíle a úkoly

Who we are, who we represent:
UNI Europa is a European trade union federation. It unites national trade unions organising in service and skills sectors in 50 different countries. With 320 affiliated trade union organisations, UNI Europa represents 7 million workers. UNI Europa represents workers in key service sectors vital to the welfare of European citizens: Commerce, Postal services and logistics, Information Technologies and Communication, Financial services, Temporary agency workers, Social insurance, Property services (cleaning, security), Graphical sector, Media, entertainment and the arts, Tourism, Hair and beauty, Gaming, Sport.
UNI Europa is the recognised European social partner of the above-mentioned sectors, representing the interest of workers and employees in the policy-making process in Europe.

Our structure:
UNI Europa is part of UNI global union whose headquarters are in Nyon (Switzerland). UNI Europa is based in Brussels. UNI Europa is organised by sector and regions. Each sector and region is directly represented on the Executive Committee. UNI Europa’s regional conference takes place every four years.
UNI Europa is a member of the European Trade Union Confederation.

How we work:
Social dialogue for democracy:
European integration demands a Europe-wide system of industrial relations. Sectoral social dialogue committees have been set up in 10 different UNI Europa sectors. UNI Europa aims to strengthen the social dialogue in sectors where it already exists and to establish sectoral social dialogue where it does not.

There are 931 European Works Councils in operation. Around 230 of them are wholly or jointly coordinated by UNI Europa. UNI Europa also supports and guides workers European Companies (SE).

UNI Europa is helping to build union solidarity among the many workers employed by multinational companies in different countries.

Monitoring European legislation: UNI Europa produces a Legislative Report keeping affiliates up-to-date with important EU initiatives.

UNI Europa is active in developing and carrying out European projects, many co-funded by the European Union.

UNI Europa supports the activities and priorities of its national affiliates and helps to promote them at European level. It creates a forum for affiliated unions to exchange their national experiences and to learn from one another.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

European Employment Policy, European economic and industrial policy, Digital Agenda for Europe, Services policy, European Social Dialogue


 

HLG on Business Services
HLG on Retail Competitiveness

Ne

Ne

Ne

Ne

- retail market monitoring exercice. Meeting the Rapporteur Mrs Corraza Bildt and mail contacts with several others.
- Education and skills. Meeting the Rapporteur Regina Bastos.
- CSR and global trade: Telephone and mail contact with Mr Harlem Désir.
- European Alliance for work free Sunday: meeting several MEPs
- Cooperation with members of the ECON committee
- Contacts and cooperation with MEPs on postal liberalization (organization of a hearing and several events in the EP; launch of written declaration WD94/2010)
- Contacts regarding Commission, MEPs and political groups regarding the ICT sector

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

Due to the organization into 10 different sectors with their own trade union constituency, each UNI Europa sector is represented by a policy officer. Each sector is individually influencing the EU policy-making. Therefore, all 10 sectors and their respective policy officers are all engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Christina COLCLOUGH 22/10/2014 20/10/2015
Morten CLAUSEN 11/02/2015 09/02/2016
Dimitris THEODORAKIS 16/06/2015 12/06/2016
Oliver ROETHIG 19/05/2015 12/05/2016
Rosalaila CASTALDO 12/03/2015 10/03/2016
Anna Lucille HARVEY 09/09/2015 07/09/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

We are member of the European Trade Union Confederation

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

0 €

European Commission

1 342 674 €

Industrial relations and social dialogue European Commission

NO

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.