Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Mouvement des Entreprises de France

Identifikavimo numeris Registre: 43763731235-75
Registracijos data: 09.2.25 14.44.58

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.7 14.49.03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.7 14.49.03


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Mouvement des Entreprises de France
Akronimas: MEDEF
Teisinis statusas: Association de la loi de 1901
Svetainė: http://www.medef.fr

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pierre Gattaz
Pareigos: Président

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marie-Christine Vaccarezza
Pareigos: Représentant Permanent

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Bosquet  55
Pašto dėžutė: Cedex 07
75330 Paris
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 153591919
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Délégation du Medef auprès de l'Union européenne
Marie-Christine Vaccarezza
45, rue de Trèves
1040 Bruxelles
Belgique
medef.brux@skynet.be

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Le MEDEF a pour missions :
. de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement les entreprises, afin qu'elles bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire favorable,
. de favoriser la liberté d'entreprendre, les vocations d'entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les progrès du management dans une économie mondialisée,
. de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société,
. d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu'ils tirent de leur expérience nationale et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social,
. de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles,
. d'oeuvrer à l'adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques et démographiques.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 10
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Sarah PHELAN 13.10.3 14.10.1
Joëlle SIMON 14.3.22 15.3.20
Gaël LE ROUX 14.3.22 15.3.20
Marie-Christine Vaccarezza 14.3.6 15.3.4

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


La délégation du MEDEF auprès de l'Union européenne est active sur les politiques intéressant le MEDEF et ses membres.
Pour plus de détails, consultez le site http://www.medef.com/

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Le MEDEF est membre de :
1) Confédération européenne des Entreprises - BUSINESSEUROPE
2) Organisation internationale des Employeurs - O.I.E.
3) Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 800000  € ir < 900000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.