Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Mouvement des Entreprises de France

Identifikacijska številka v Registru: 43763731235-75
Datum registracije: 25/02/2009 14:44:58

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/04/2015 13:52:32
Datum zadnje letne spremembe: 27/04/2015 13:52:32
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Mouvement des Entreprises de France

MEDEF

Association de la loi de 1901

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Avenue Bosquet, 55
Poštni predal: Cedex 07
75330 Paris
FRANCIJA

(+33) 153591919

rue de Trèves, 45
1040 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 22310730

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Pierre Gattaz

Président

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Marie-Christine Vaccarezza

Représentant Permanent

    Cilji in naloge

Le MEDEF a pour missions :
. de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement les entreprises, afin qu'elles bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire favorable,
. de favoriser la liberté d'entreprendre, les vocations d'entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les progrès du management dans une économie mondialisée,
. de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société,
. d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu'ils tirent de leur expérience nationale et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social,
. de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles,
. d'oeuvrer à l'adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques et démographiques.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Toutes les matières susceptibles d'avoir un impact sur les activités des entreprises de France


 

Ne

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail; Advisory Committee for Vocational Training

VAT Expert Group; EU VAT Forum; Platform for Tax Good Governance

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1   75%: 1   50%: 1   25%: 5

8

3,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Sarah PHELAN 30/09/2014 26/09/2015
Marie-Christine Vaccarezza 04/03/2015 02/03/2016
Joëlle SIMON 17/03/2015 13/03/2016

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

La liste des membres du MEDEF est accessible via
http://www.medef.com

Le MEDEF est membre de la Confédération européenne des Entreprises - BUSINESSEUROPE

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

>= 700.000 € in < 799.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

In order to avoid unintended side-effects as double counting and inflated figures, membership fees are not included in our overall estimate of the annual costs related to activities covered by the register.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.