Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Mouvement des Entreprises de France

Identifikacijska številka v Registru: 43763731235-75
Datum registracije: 25.2.09 14:44:58

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 7.2.14 14:49:03
Datum zadnje letne spremembe: 7.2.14 14:49:03


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Mouvement des Entreprises de France
Kratica: MEDEF
Pravni status: Association de la loi de 1901
Spletna stran: http://www.medef.fr

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Pierre Gattaz
Položaj: Président

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Marie-Christine Vaccarezza
Položaj: Représentant Permanent

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Avenue Bosquet  55
Poštni predal: Cedex 07
75330 Paris
FRANCIJA
Telefon: (+33) 153591919
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Délégation du Medef auprès de l'Union européenne
Marie-Christine Vaccarezza
45, rue de Trèves
1040 Bruxelles
Belgique
medef.brux@skynet.be

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Le MEDEF a pour missions :
. de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement les entreprises, afin qu'elles bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire favorable,
. de favoriser la liberté d'entreprendre, les vocations d'entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les progrès du management dans une économie mondialisée,
. de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société,
. d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu'ils tirent de leur expérience nationale et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social,
. de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles,
. d'oeuvrer à l'adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques et démographiques.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 10
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Sarah PHELAN 3.10.13 1.10.14
Joëlle SIMON 22.3.14 20.3.15
Gaël LE ROUX 22.3.14 20.3.15
Marie-Christine Vaccarezza 6.3.14 4.3.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


La délégation du MEDEF auprès de l'Union européenne est active sur les politiques intéressant le MEDEF et ses membres.
Pour plus de détails, consultez le site http://www.medef.com/

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Le MEDEF est membre de :
1) Confédération européenne des Entreprises - BUSINESSEUROPE
2) Organisation internationale des Employeurs - O.I.E.
3) Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 800000  € in < 900000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.