Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Mouvement des Entreprises de France

Tunnusnumber registris: 43763731235-75
Registreerimise kuupäev: 25/02/2009 14:44:58

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/04/2015 13:52:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 13:52:32
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Mouvement des Entreprises de France

MEDEF

Association de la loi de 1901

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue Bosquet, 55
Postkast: Cedex 07
75330 Paris
PRANTSUSMAA

(+33) 153591919

rue de Trèves, 45
1040 Bruxelles
BELGIA

(+32) 22310730

    Juriidiliselt vastutav isik

Pierre Gattaz

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Marie-Christine Vaccarezza

Représentant Permanent

    Eesmärgid ja ülesanded

Le MEDEF a pour missions :
. de définir et faire connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement les entreprises, afin qu'elles bénéficient d'un environnement législatif et réglementaire favorable,
. de favoriser la liberté d'entreprendre, les vocations d'entrepreneurs, leur dynamisme, leur réussite et les progrès du management dans une économie mondialisée,
. de promouvoir l'esprit d'entreprise et sa diffusion dans toutes les composantes de la société,
. d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs et les convictions qu'ils tirent de leur expérience nationale et internationale sur les conditions générales du progrès économique et social,
. de contribuer à un dialogue social constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles,
. d'oeuvrer à l'adaptation des différents systèmes de protection sociale aux évolutions économiques et démographiques.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Toutes les matières susceptibles d'avoir un impact sur les activités des entreprises de France


 

Ei

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail; Advisory Committee for Vocational Training

VAT Expert Group; EU VAT Forum; Platform for Tax Good Governance

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   75%: 1   50%: 1   25%: 5

8

3,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Joëlle SIMON 17/03/2015 13/03/2016
Marie-Christine VACCAREZZA 04/03/2015 02/03/2016
Sarah PHELAN 30/09/2014 26/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

La liste des membres du MEDEF est accessible via
http://www.medef.com

Le MEDEF est membre de la Confédération européenne des Entreprises - BUSINESSEUROPE

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 700 000 € ja < 799 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

In order to avoid unintended side-effects as double counting and inflated figures, membership fees are not included in our overall estimate of the annual costs related to activities covered by the register.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.