Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Federation of European Motorcyclists Associations

Tunnusnumber registris: 43691777818-34
Registreerimise kuupäev: 24.01.12 11:16:30

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.01.14 15:54:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23.01.14 15:54:04


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Federation of European Motorcyclists Associations
Akronüüm: FEMA
Õiguslik vorm: Non-profit organisation (ASBL)
Veebisait: http://www.fema-online.eu

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Aline DELHAYE
Ametikoht: General Secretary

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Aline DELHAYE
Ametikoht: General Secretary

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 62 Rue des Champs 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27369047
Faks: (+32) 27369401
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA) is the European federation of national road rider organisations. FEMA represents, defends and promotes motorcycling and the interests of million of powered two-wheeler users across Europe. Through its 22 national organisations from 16 countries, FEMA reaches over 300,000 dedicated motorcyclists representing all social groups.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Aline DELHAYE 18.03.14 14.03.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


En tant que Fédération européenne représentant les intérêts de ce groupe de citoyens, et organisation de lobbying accréditée par le Parlement européen, nos principales activités consistent à représenter et mettre en avant les intérêts des utilisateurs de Deux-Roues Motorisés auprès des Membres du Parlement Européen, dans le cadre des propositions européennes relatives aux Transports, à la Sécurité Routière, l'Environnement, le Marché Intérieur et la protection des Consommateurs.

Nous effectuons dès lors ces représentations auprès des Membres du Parlement Européen en charge des différents dossiers, et auprès des autres Eurodéputés pour établir un dialogue et échanger les points de vue et arguments dans le cadre des différentes propositions d'intérêt pour les citoyens que nous représentons. Ces contacts au sein du Parlement Européen se déroulent de manière très régulière.

De plus, nous assistons régulièrement aux sessions plénières, afin de suivre les votes des propositions de directive, et les réunions des Commissions parlementaires des Transports, de l'Environnement, du Marché Intérieur, et tout autre Commission en charge des sujets d'intérêt pour nos membres, se déroulant au sein du Parlement européen.

En 2013, ces initiatives se sont inscrites dans les sujets suivants:

Participation aux réunions de Commissions, Sessions plénières et rencontres avec des députés européens dans le cadre de sujets et propositions abordés au sein des institutions européennes:
- Proposal for a Regulation on periodic roadworthiness testing for motor vehicles and their trailers (2012/0184 (COD))

Contacts et préparation d'un forum avec le soutien de membres de la Commission européenne et du Parlement européen.
Site de l'événement: http://www.fema-online.eu/index.php?page=european-motorcyclists-forum-2014

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 320 280
Liikmesorganisatsioonide arv: 21
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • AMM Spain (5 000 liiget)
 • BLS Iceland (600 liiget)
 • BMF United Kingdom (70 000 liiget)
 • BU Germany (3 970 liiget)
 • BVDM Germany (1 920 liiget)
 • DMC Denmark (1 000 liiget)
 • FFMC France (10 000 liiget)
 • IGM Switzerland (3 000 liiget)
 • KW Germnay (350 liiget)
 • LMI Luxembourg (870 liiget)
 • MAG Belgium (4 000 liiget)
 • MAG Ireland (700 liiget)
 • MAG Netherlands (5 000 liiget)
 • MAG United Kingdom (60 000 liiget)
 • MCTC Denmark (35 000 liiget)
 • MOT.OE Greece (2 000 liiget)
 • MP69 Finland (1 650 liiget)
 • NMCU Norway (10 000 liiget)
 • SMC Sweden (65 000 liiget)
 • SMOTO Finland (15 500 liiget)
 • UAMK Czech Republic (740 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • KREEKA
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • ISLAND
 • NORRA
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 237 500
millest avalik rahastamine: 45 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 45 000
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 192 500
- annetused: 2 500
- liikmemaksud: 160 000
Sponsorship : 30 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.