Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Federation of European Motorcyclists Associations

Tunnusnumber registris: 43691777818-34
Registreerimise kuupäev: 24/01/2012 11:16:30

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 19/03/2015 15:08:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 04/03/2015 17:00:12
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 04/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Federation of European Motorcyclists Associations

FEMA

Non-profit organisation (ASBL)

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Rue des Champs, 62
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 27369047

    Juriidiliselt vastutav isik

Dolf WILLIGERS

General Secretary

    ELi asjade eest vastutav isik

Dolf WILLIGERS

General Secretary

    Eesmärgid ja ülesanded

The Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA) is the European federation of national road rider organisations. FEMA represents, defends and promotes motorcycling and the interests of million of powered two-wheeler users across Europe. Through its 20 national organisations from 16 countries, FEMA reaches over 300,000 dedicated motorcyclists representing all social groups.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

White Paper on Transport


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

En tant que Fédération européenne représentant les intérêts de ce groupe de citoyens, et organisation de lobbying accréditée par le Parlement européen, nos principales activités consistent à représenter et mettre en avant les intérêts des utilisateurs de Deux-Roues Motorisés auprès des Membres du Parlement Européen, dans le cadre des propositions européennes relatives aux Transports, à la Sécurité Routière, l'Environnement, le Marché Intérieur et la protection des Consommateurs.

Nous effectuons dès lors ces représentations auprès des Membres du Parlement Européen en charge des différents dossiers, et auprès des autres Eurodéputés pour établir un dialogue et échanger les points de vue et arguments dans le cadre des différentes propositions d'intérêt pour les citoyens que nous représentons. Ces contacts au sein du Parlement Européen se déroulent de manière très régulière.

De plus, nous assistons régulièrement aux sessions plénières, afin de suivre les votes des propositions de directive, et les réunions des Commissions parlementaires des Transports, de l'Environnement, du Marché Intérieur, et tout autre Commission en charge des sujets d'intérêt pour nos membres, se déroulant au sein du Parlement européen.

En 2014 et début 2015, ces initiatives se sont inscrites dans les sujets suivants:

Participation aux réunions de Commissions, Sessions plénières et rencontres avec des députés européens dans le cadre de sujets et propositions abordés au sein des institutions européennes:
- White Paper on Transport
- Proposal for a Regulation on periodic roadworthiness testing for motor vehicles and their trailers (2012/0184 (COD))

Contacts et préparation d'un forum avec le soutien de membres de la Commission européenne et du Parlement européen.
Site de l'événement: http://www.fema-online.eu/index.php?page=european-motorcyclists-forum-2015

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 4  

4

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Christina GESIOS 05/12/2014 03/12/2015
Aline DELHAYE 06/03/2015 04/03/2016
Dolf WILLIGERS 17/03/2015 12/03/2016

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

320 280

BLS Iceland(600),
BMF United Kingdom(70000),
BU Germany(3970),
BVDM Germany(1920),
DMC Denmark(1000),
FFMC France(10000),
IGM Switzerland(3000),
KW Germnay(350),
LMI Luxembourg(870),
MAG Belgium(4000),
MAG Ireland(700),
MAG Netherlands(5000),
MAG United Kingdom(60000),
MCTC Denmark(35000),
MOT.OE Greece(2000),
MP69 Finland(1650),
NMCU Norway(10000),
SMC Sweden(65000),
SMOTO Finland(15500),
UAMK Czech Republic(740)

 • BELGIA
 • IIRIMAA
 • KREEKA
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • ISLAND
 • NORRA

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

237 500 €

45 000 €

 €

45 000 €

DG MOVE

192 500 €

2 500 €

160 000 €

30 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.