Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Din l-Art Ħelwa

Identitātes numurs Reģistrā: 43458045202-06
Reģistrācijas datums: 02/02/2011 07:53:58

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 30/03/2015 10:26:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 30/03/2015 10:26:57
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 30/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Din l-Art Ħelwa

DLĦ

NGO

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Melita Street, 133
Valletta VLT 1123
MALTA

(+356) 21220358

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Philip Mercieca

Secretary General

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Rosanne Zerafa

Office Manager

    Mērķi un uzdevumi

Din l-Art Helwa, National Trust of Malta, is a non-governmental, not-for-profit, voluntary organisation founded in 1965 to safeguard the historic, artistic and natural heritage of Malta. Since its foundation, Din l-Art Helwa has restored and managed numerous cultural sites of immense historic and environmental importance. We promote the preservation and protection of historic buildings and monuments, the character of our towns and villages, and places of natural beauty and importance and the flora and fauna of such places, especially in relation to the problems arising from modern urban development. We stimulate the enforcement of existing laws and the enactment of new ones for the protection of our natural and built heritage.

valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Lobbying with Government to observe and implement EU environmental directives such as the Birds directive.


 

Restoration of 16th Century Church of Our Lady of Victories

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 3

3

0,8

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Kultūra
  • Vide
  • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

1 500

  • APVIENOTĀ KARALISTE
  • MALTA

INTO, Europa Nostra

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

200 000 €

60 000 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

60 000 €

140 000 €

120 000 €

20 000 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.