Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Din l-Art Ħelwa

Identitātes numurs Reģistrā: 43458045202-06
Reģistrācijas datums: 11.2.2 07:53:58

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.7.2 06:02:20
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.3.2 06:30:54


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Din l-Art Ħelwa
Akronīms: DLĦ
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.dinlarthelwa.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  George Camilleri
Amats Secretary General

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  george camilleri
Amats secretary general

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Melita Street  133
Valletta VLT 1123
MALTA
Tālruņa numurs: (+356) 21220358
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Din l-Art Helwa, National Trust of Malta, is a non-governmental, not-for-profit, voluntary organisation founded in 1965 to safeguard the historic, artistic and natural heritage of Malta. Since its foundation, Din l-Art Helwa has restored and managed numerous cultural sites of immense historic and environmental importance. We promote the preservation and protection of historic buildings and monuments, the character of our towns and villages, and places of natural beauty and importance and the flora and fauna of such places, especially in relation to the problems arising from modern urban development. We stimulate the enforcement of existing laws and the enactment of new ones for the protection of our natural and built heritage.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 20
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Restoration of 16th Century Church of Our Lady of Victories

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Kultūra
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 1 500
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • MALTA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
INTO, Europa Nostra

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 200 000
tostarp publiskais finansējums: 60 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 60 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 140 000
- ziedojumi: 120 000
- dalībnieku iemaksas: 20 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.