Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Casey Campbell

Tunnistenumero rekisterissä: 43409639024-84
Rekisteröintipäivä: 22/06/2012 11:30:54

Tietoja päivitetty viimeksi: 30/04/2015 12:22:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 30/04/2015 12:22:30
Päivitettävä viimeistään: 30/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Casey Campbell

Citizen

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

    Yhteystiedot

Vincent House, 11a
Vincent Square
SW1P 2NB London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

(+4420) 78215906

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Casey Campbell

Citizen

    EU-suhteista vastaava henkilö

Casey Campbell

Citizen

    Tavoitteet ja tehtävät

I am engaging with the European Community as a private citizen, along with my colleague, Tamar Joulia-Paris, to comment upon financial services policy proposals.

maailmanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Shadow banking
Securitisation
Banking union
Solvency II
Credit risk transfer


 

En

En

En

En

En

Green Paper on Shadow Banking
Green Paper on Long Term Lending

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

This is a not-for-profit activity.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Talous- ja raha-asiat

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

6 000 €

< 99 999 €

This is a private initiative, with neither clients nor income.

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

Not applicable.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.