Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Casey Campbell

Tunnistenumero rekisterissä: 43409639024-84
Rekisteröintipäivä: 22.6.2012 11:30:54

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.6.2014 9:10:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.6.2014 9:10:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Casey Campbell
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Citizen
Internet-osoite: http://www.creditutility.eu

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Casey Campbell
Tehtävä organisaatiossa: Citizen

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Casey Campbell
Tehtävä organisaatiossa: Citizen

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Vincent House Vincent Square 11a
SW1P 2NB London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+4420) 78215906
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: I am engaging with the European Community as a private citizen, along with my colleague, Tamar Joulia-Paris, to comment upon financial services policy proposals.
Organisaation valvomat edut ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Green Paper on Shadow Banking
Green Paper on Long Term Lending

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Talous- ja raha-asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
  • not applicable

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.