Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Alstom

Identifikačné číslo v Registri: 43284012043-03
Dátum registrácie: 23/07/2009 12:27:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/04/2015 12:06:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/04/2015 12:06:14
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 17/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Alstom

Société Anonyme

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

avenue André Malraux, 3
92309 Levallois-Perret
FRANCÚZSKO

(+33) 1 41 49 20 00

Avenue Cortenberg 52
1000 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 02 732 07 07

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Patrick Kron

Président Directeur Général

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Alain F. BERGER

SVP European Affairs and Head of the Brussel's office

    Ciele a poslanie

Alstom is a global leader in power generation, power Transmission and Distribution, and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative,environmentally friendly technologies.Alstom builds the fastest trains in the world and develop the broadest range of solutions in the rail industry,from tramways to locomotives and signalling.Alstom provides turnkey integrated power plants and associated services and equipment for the widest variety of energy sources (hydro,wind, fossile-fuel and conventional part of nuclear station), and offers extremelly high-level technology solutions to eliminate pollutants and reduce emissions. Alstom provides Electrical Transmission equipment and services, SCADA and Automation systems for grid management (smart grid).The Group employs more than 90,000 people in 70 countries.

 • európskej
 • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

. in the Energy field, the Energy Union, Energy security, Energy and Climate, ETS, MSR, CCS, renewable Energy legislation.
. in the Transport field, the 4th Railway Package.
the Juncker Infrastructure program.
. in the transversal domain legislation concerning Trade policy, IP, R+D, Competition policy, State -aid.

None directly


 

High Level Group on Innovation;
High Level Group on Smart City

Nie

Nie

Nie

- Associate member of the Rail Forum Europe (RFE).
- Member of the European Forum of Manufacturers (EFM)

Environment,Energy, Climate Change, Innovation, Intellectual property, Trade, Energy and Transport, Water, Product regulation,Competition, Internal Market, Finance services.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 3  

3

1,5

Among the 3 persons of our organisation requiring regular acces to the European Parlialment's building, only 1,5 of time-equivalent persons are involved in lobbying activities, while the remaining 1,5 are just providing information on EUP activities.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Juliette Langlais 09/09/2014 02/09/2015
Alain François Henri BERGER 04/09/2014 02/09/2015
Nicolas ERB 11/09/2014 02/09/2015
Sandra Parthie 15/01/2015 13/01/2016
Gastaldi Elisa 24/01/2015 21/01/2016
Raluca-Andreea Schumacher 09/01/2015 07/01/2016

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Alstom is a member of a number of associations including, but not limited to: Euroturbine, EPPSA, UNIFE,CESP,BCCB,AFEP,CDPF, Hydro Equipment Association,European Association for Energy Storage, T§D Europe, Zero Emission Platform, European Rail Forum.

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

>= 300 000 € a < 399 999 €

50 000 000 €

projects financed by Cohesion Funds.

25 000 000 €

R+D programs of DG RTD

To avoid double accounting, association's membership fees and payment to third-party law firms are not included.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.