Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Alstom

Identifikačné číslo v Registri: 43284012043-03
Dátum registrácie: 23.7.2009 12:27:10

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.7.2014 15:01:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.7.2014 15:01:40


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Alstom
Skratka:
Právna forma: Société Anonyme
Internetová stránka: http://www.alstom.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Patrick Kron
Funkcia: Président Directeur Général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Alain F. BERGER
Funkcia: SVP European Affairs and Head of the Brussel's office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: avenue André Malraux  3
92309 Levallois-Perret
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 41 49 20 00
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Bureau de Représentation auprès des Institutions Européennes à Bruxelles:

Alstom Délégation EU
Avenue Cortenbergh, 52
B-1000 Bruxelles

Tel. 02 732 07 07
fax 02 732 66 12

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Alstom is a global leader in power generation, power Transmission and Distribution, and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative,environmentally friendly technologies.Alstom builds the fastest trains in the world and develop the broadest range of solutions in the rail industry,from tramways to locomotives and signalling.Alstom provides turnkey integrated power plants and associated services and equipment for the widest variety of energy sources (hydro,wind, fossile-fuel and conventional part of nuclear station), and offers extremelly high-level technology solutions to eliminate pollutants and reduce emissions. Alstom provides Electrical Transmission equipment and services, SCADA and Automation systems for grid management (smart grid).The Group employs more than 90,000 people in 70 countries.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: Among the 3 persons of our organisation requiring regular acces to the European Parlialment's building, only 2,5 of time-equivalent persons are involved in lobbying activities, while the remaining 0,5 are just providing information on EUP activities.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Alain François Henri BERGER 4.9.2014 2.9.2015
Nicolas ERB 11.9.2014 2.9.2015
Juliette Langlais 9.9.2014 2.9.2015
Raluca-Andreea Schumacher 18.1.2014 16.1.2015
Sandra Parthie 14.2.2014 12.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Environment,Energy, Climate Change, Innovation, Intellectual property, Trade, Energy and Transport, Water, Product regulation,Competition, Internal Market, Finance services.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Alstom is a member of a number of associations including, but not limited to: Euroturbine, EPPSA, UNIFE,CESP,BCCB,AFEP,CDPF, Hydro Equipment Association,European Association for Energy Storage, T§D Europe, Zero Emission Platform, European Rail Forum.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2013 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 50 000 000 €
Granty: 20 000 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

To avoid double accounting, association's membership fees and payment to third-party law firms are not included.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.