Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Alstom

Identifikavimo numeris Registre: 43284012043-03
Registracijos data: 23/07/2009 12:27:10

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/04/2015 12:06:14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/04/2015 12:06:14
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 17/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Alstom

Société Anonyme

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

avenue André Malraux, 3
92309 Levallois-Perret
PRANCŪZIJA

(+33) 1 41 49 20 00

Avenue Cortenberg 52
1000 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 02 732 07 07

    Teisiškai atsakingas asmuo

Patrick Kron

Président Directeur Général

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Alain F. BERGER

SVP European Affairs and Head of the Brussel's office

    Tikslai ir uždaviniai

Alstom is a global leader in power generation, power Transmission and Distribution, and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative,environmentally friendly technologies.Alstom builds the fastest trains in the world and develop the broadest range of solutions in the rail industry,from tramways to locomotives and signalling.Alstom provides turnkey integrated power plants and associated services and equipment for the widest variety of energy sources (hydro,wind, fossile-fuel and conventional part of nuclear station), and offers extremelly high-level technology solutions to eliminate pollutants and reduce emissions. Alstom provides Electrical Transmission equipment and services, SCADA and Automation systems for grid management (smart grid).The Group employs more than 90,000 people in 70 countries.

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

. in the Energy field, the Energy Union, Energy security, Energy and Climate, ETS, MSR, CCS, renewable Energy legislation.
. in the Transport field, the 4th Railway Package.
the Juncker Infrastructure program.
. in the transversal domain legislation concerning Trade policy, IP, R+D, Competition policy, State -aid.

None directly


 

High Level Group on Innovation;
High Level Group on Smart City

Non

Non

Non

- Associate member of the Rail Forum Europe (RFE).
- Member of the European Forum of Manufacturers (EFM)

Environment,Energy, Climate Change, Innovation, Intellectual property, Trade, Energy and Transport, Water, Product regulation,Competition, Internal Market, Finance services.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 3  

3

1,5

Among the 3 persons of our organisation requiring regular acces to the European Parlialment's building, only 1,5 of time-equivalent persons are involved in lobbying activities, while the remaining 1,5 are just providing information on EUP activities.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Juliette Langlais 09/09/2014 02/09/2015
Alain François Henri BERGER 04/09/2014 02/09/2015
Nicolas ERB 11/09/2014 02/09/2015
Sandra Parthie 15/01/2015 13/01/2016
Gastaldi Elisa 24/01/2015 21/01/2016
Raluca-Andreea Schumacher 09/01/2015 07/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Alstom is a member of a number of associations including, but not limited to: Euroturbine, EPPSA, UNIFE,CESP,BCCB,AFEP,CDPF, Hydro Equipment Association,European Association for Energy Storage, T§D Europe, Zero Emission Platform, European Rail Forum.

    Finansiniai duomenys

04/2013  -  03/2014

>= 300 000 € ir < 399 999 €

50 000 000 €

projects financed by Cohesion Funds.

25 000 000 €

R+D programs of DG RTD

To avoid double accounting, association's membership fees and payment to third-party law firms are not included.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.