Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Alstom

Identifikavimo numeris Registre: 43284012043-03
Registracijos data: 09.7.23 12.27.10

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.14 15.01.40
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.14 15.01.40


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Alstom
Akronimas:
Teisinis statusas: Société Anonyme
Svetainė: http://www.alstom.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Patrick Kron
Pareigos: Président Directeur Général

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Alain F. BERGER
Pareigos: SVP European Affairs and Head of the Brussel's office

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: avenue André Malraux  3
92309 Levallois-Perret
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 1 41 49 20 00
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Bureau de Représentation auprès des Institutions Européennes à Bruxelles:

Alstom Délégation EU
Avenue Cortenbergh, 52
B-1000 Bruxelles

Tel. 02 732 07 07
fax 02 732 66 12

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Alstom is a global leader in power generation, power Transmission and Distribution, and rail infrastructure and sets the benchmark for innovative,environmentally friendly technologies.Alstom builds the fastest trains in the world and develop the broadest range of solutions in the rail industry,from tramways to locomotives and signalling.Alstom provides turnkey integrated power plants and associated services and equipment for the widest variety of energy sources (hydro,wind, fossile-fuel and conventional part of nuclear station), and offers extremelly high-level technology solutions to eliminate pollutants and reduce emissions. Alstom provides Electrical Transmission equipment and services, SCADA and Automation systems for grid management (smart grid).The Group employs more than 90,000 people in 70 countries.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija: Among the 3 persons of our organisation requiring regular acces to the European Parlialment's building, only 2,5 of time-equivalent persons are involved in lobbying activities, while the remaining 0,5 are just providing information on EUP activities.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Alain François Henri BERGER 14.9.4 15.9.2
Nicolas ERB 14.9.11 15.9.2
Juliette Langlais 14.9.9 15.9.2
Sandra Parthie 15.1.15 16.1.13
Gastaldi Elisa 15.1.24 16.1.21
Raluca-Andreea Schumacher 15.1.9 16.1.7

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Environment,Energy, Climate Change, Innovation, Intellectual property, Trade, Energy and Transport, Water, Product regulation,Competition, Internal Market, Finance services.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Alstom is a member of a number of associations including, but not limited to: Euroturbine, EPPSA, UNIFE,CESP,BCCB,AFEP,CDPF, Hydro Equipment Association,European Association for Energy Storage, T§D Europe, Zero Emission Platform, European Rail Forum.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2013 - 03/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 200000  € ir < 250000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 50 000 000 €
Dotacijos: 20 000 000 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

To avoid double accounting, association's membership fees and payment to third-party law firms are not included.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.