Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Centrul de Drept al Avocaţilor

Id-nummer i registret: 43275607470-56
Registreringsdag: 2011-12-19 11:48:07

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-22 10:00:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-22 10:00:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Centrul de Drept al Avocaţilor
Förkortning: CDA
Associationsform (rättslig ställning): Asociaţie Obştească
Webbplats: http://www.cda.md

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Oleg Palii
Befattning: Preşedinte

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Irina Greiţer
Befattning: Coordonator de proiecte

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Vlaicu Pârcălab  8
2009 Chişinău
MOLDAVIEN
Telefon: (+373) 22240899
Fax: (+373) 22240898
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Misiune: sustinerea reformei judiciare, reformei avocaturii, instruirea juridica continua, inclusiv in mediul studentesc, consolidarea profesionalismului cadrelor din sistemul justitiei, implantarea principiilor de etica, propagarea cunostintelor juridice, editarea literaturii juridice, metodice, stiintifice etc.

Principalele directii de activitate sunt:
- promovarea independentei justitiei;
- promovarea reformei avocaturii;
- organizarea cursurilor de reciclare a avocatilor cu scopul de a contribui la perfectionarea nivelului profesional al cadrelor din sistemul justitiei;
- editarea unei reviste juridice;
- sistematizarea legislatiei;
- colectarea literaturii juridice cu scopul de a forma o biblioteca de drept;
- stabilirea si intretinerea legaturilor cu juristii, organizatiile de juristi din alte tari;
- editarea codurilor, culegerilor de acte normative;
- editarea indrumarelor metodice, bucletelor, brosurilor, caietelor de note in diferite domenii ale jurisprudentei;
- sustinerea onoarei profesiilor juridice;
- contribuirea la formarea standardelor inalte de comportare profesionista;
- facilitarea accesului la justitie;
- propagarea drepturilor si obligatiilor fundamentale ale omului;
- sustinerea educatiei juridice;
- asistenta legislativa si consultarea, avizarea si expertiza proiectelor de acte normative;
- orice activitati economice si de productie permise de legislatia cu privire la asociatiile obstesti;
- alte activitati ce recurg din sarcinile prezentului statut.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


1. Asistenta legala pentru refugiati si promovarea legii cu privire la azil.
2. Integrarea locala a refugiatilor.
3. Consolidarea asistentei juridice si sociale pentru refugiati si solicitantii de azil in Moldova.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Humanitärt bistånd
 • Inrikes frågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 6
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 68 601
därav offentlig finansiering: 68 601
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 68 601
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 0
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.