Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Centrul de Drept al Avocaţilor

Id-nummer i registret: 43275607470-56
Registreringsdag: 19/12/2011 11:48:07

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 22/11/2013 10:00:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 22/11/2013 10:00:39

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Centrul de Drept al Avocaţilor

CDA

Asociaţie Obştească

    Val av sektion

III – Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Vlaicu Pârcălab, 8
2009 Chişinău
MOLDAVIEN

(+373) 22240899

(+373) 22240898

    Juridiskt ansvarig

Oleg Palii

Preşedinte

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Irina Greiţer

Coordonator de proiecte

    Mål och uppdrag

Misiune: sustinerea reformei judiciare, reformei avocaturii, instruirea juridica continua, inclusiv in mediul studentesc, consolidarea profesionalismului cadrelor din sistemul justitiei, implantarea principiilor de etica, propagarea cunostintelor juridice, editarea literaturii juridice, metodice, stiintifice etc.

Principalele directii de activitate sunt:
- promovarea independentei justitiei;
- promovarea reformei avocaturii;
- organizarea cursurilor de reciclare a avocatilor cu scopul de a contribui la perfectionarea nivelului profesional al cadrelor din sistemul justitiei;
- editarea unei reviste juridice;
- sistematizarea legislatiei;
- colectarea literaturii juridice cu scopul de a forma o biblioteca de drept;
- stabilirea si intretinerea legaturilor cu juristii, organizatiile de juristi din alte tari;
- editarea codurilor, culegerilor de acte normative;
- editarea indrumarelor metodice, bucletelor, brosurilor, caietelor de note in diferite domenii ale jurisprudentei;
- sustinerea onoarei profesiilor juridice;
- contribuirea la formarea standardelor inalte de comportare profesionista;
- facilitarea accesului la justitie;
- propagarea drepturilor si obligatiilor fundamentale ale omului;
- sustinerea educatiei juridice;
- asistenta legislativa si consultarea, avizarea si expertiza proiectelor de acte normative;
- orice activitati economice si de productie permise de legislatia cu privire la asociatiile obstesti;
- alte activitati ce recurg din sarcinile prezentului statut.

Nationella

    Verksamhet

1. Asistenta legala pentru refugiati si promovarea legii cu privire la azil.
2. Integrarea locala a refugiatilor.
3. Consolidarea asistentei juridice si sociale pentru refugiati si solicitantii de azil in Moldova.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

10

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Humanitärt bistånd
  • Inrikes frågor
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Regionalpolitik
  • Utbildning

    Medlemskap

6

    Ekonomiska uppgifter

01/2011  -  12/2011

68 601 €

68 601 €

0 €

68 601 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

>= 50 000  € och < 100 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.