Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Daikin AC Spain, S.A.

Id-nummer i registret: 43254797053-95
Registreringsdag: 02/11/2011 09:06:42

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 13/01/2015 11:14:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/10/2014 15:54:27

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Daikin AC Spain, S.A.

Sociedad Anónima

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Labastida, 2
28034 Madrid
SPANIEN

(+34) 913345600

(+34) 913345597

    Juridiskt ansvarig

Luis Mena

General Manager

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Santiago Gonzalez

Manager

    Mål och uppdrag

Spanish affiliate of the international air-conditioning producer, Daikin Industries, Ltd.
Main goals: any regulation related to heat-pump, air-conditioning, refrigeration, heating, energy savings and renewable energy sources.

Nationella

    Verksamhet

Heat-pump, air-conditioning, refrigeration, heating, energy savings and renewable energy sources. Sales and maintenance.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Klimatarbetet
  • Miljö

    Medlemskap

AFEC: Spanish air-conditioning producers association.

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.