Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Daikin AC Spain, S.A.

Id-nummer i registret: 43254797053-95
Registreringsdag: 02/11/2011 09:06:42

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/05/2015 11:17:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/05/2015 11:17:04
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/05/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Daikin AC Spain, S.A.

Sociedad Anónima

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Labastida, 2
28034 Madrid
SPANIEN

(+34)913345600

    Juridiskt ansvarig

Luis Mena

General Manager

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Santiago Gonzalez

Manager

    Mål och uppdrag

Spanish affiliate of the international air-conditioning producer, Daikin Industries, Ltd.
Main goals: any regulation related to heat-pump, air-conditioning, refrigeration, heating, energy savings and renewable energy sources.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Any regulation related to heat-pump, air-conditioning, refrigeration, heating, energy savings and renewable energy sources.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Heat-pump, air-conditioning, refrigeration, heating, energy savings and renewable energy sources. Sales and maintenance.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Klimatarbetet
  • Miljö

    Medlemskap

AFEC: Spanish air-conditioning producers association.

    Ekonomiska uppgifter

04/2014  -  03/2015

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.