Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Daikin AC Spain, S.A.

Id-nummer i registret: 43254797053-95
Registreringsdag: 2011-11-02 09:06:42

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-07 09:06:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-07 09:06:01


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Daikin AC Spain, S.A.
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Sociedad Anónima
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Luis Mena
Befattning: General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Santiago Gonzalez
Befattning: Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Labastida  2
28034 Madrid
SPANIEN
Telefon: (+34) 913345600
Fax: (+34) 913345597
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Spanish affiliate of the international air-conditioning producer, Daikin Industries, Ltd.
Main goals: any regulation related to heat-pump, air-conditioning, refrigeration, heating, energy savings and renewable energy sources.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Heat-pump, air-conditioning, refrigeration, heating, energy savings and renewable energy sources. Sales and maintenance.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Klimatarbetet
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
AFEC: Spanish air-conditioning producers association.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2012 - 03/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.