Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Numărul de identificare din Registru: 43246044354-41
Data înscrierii: 17.10.2010 18:31:30

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.09.2013 17:39:15
Data ultimei actualizări anuale: 28.09.2013 17:39:15


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Österreichischer Gewerkschaftsbund
Acronim: ÖGB
Statut juridic: Verein
Site internet: http://oegb.at

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Sindicate

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Erich Foglar
Funcţie: Präsident

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Oliver Röpke
Funcţie: Head of ÖGB Brussels

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Johann-Böhm-Platz  1
1020 Wien
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+43) 1534440
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Vertretung in Brüssel:

ÖGB-Europabüro
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel
BELGIEN

Website: www.oegb-eu.at
Tel.: +32 2 2307463

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der Österreichische Gewerkschaftsbund ist die überparteiliche Interessenvertretung unselbstständig Erwerbstätiger mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern. Der ÖGB und seine Einzelgewerkschaften vertreten die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Interessen aller ArbeitnehmerInnen gegenüber Arbeitgebern, Staat und Parteien. Der ÖGB ist Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft.

Der ÖGB gliedert sich in folgende Gewerkschaften:

1. Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,
Papier www.gpa-djp.at
2. Gewerkschaft Öffentlicher Dienst www.goed.at
3. Gewerkschaft der Gemeindebediensteten-Kunst, Medien,
Sport, freie Berufe www.gdg-kmsfb.at
4. Gewerkschaft Bau-Holz www.bau-holz.at
5. Gewerkschaft vida www.vida.at
6. Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten www.gpf.at
7. Gewerkschaft pro.ge www.proge.at

Zu den wichtigsten Aufgaben des ÖGB und seiner Gewerkschaften zählen:

• Die Wahrnehmung der Interessen aller ArbeitnehmerInnen durch Initiativen für Generalkollektivverträge und rechtliche Regelungen sowie Stellungnahmen zur Sozialpolitik und zu Gesetzesentwürfen;

• Der Abschluss von Einzel-, Betriebs- und Kollektivverträgen mit den ArbeitgeberInnen oder ihren Vertretungen;

• Die überbetriebliche Mitbestimmung im Rahmen der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft;

• Durchsetzung sozialer Verbesserungen, Absicherung und Ausweitung der sozialen Sicherheit;

• Wiedererlangung der Vollbeschäftigung, Sicherung der Reallöhne, Bemühungen um Preisstabilität und Wirtschaftswachstum;

• Bemühungen zur Humanisierung der Arbeitswelt;

• Mindestlohntarife und die Erklärung von Kollektivverträgen
zu Satzungen;

• Gewerkschaftliche Aktionen zur Herbeiführung günstigster
Arbeits-, Einkommens- und Sozialbedingungen;

• Die Initiierung von Gesetzen und Verordnungen sowie
die Mitwirkung an deren Vorbereitung;

• Betreuung der Mitglieder in Fragen des Arbeitslebens.


Das ÖGB-Europabüro in Brüssel vertritt die Interessen des ÖGB und seiner Gewerkschaften gegenüber den EU-Institutionen, damit die Anliegen der österreichischen ArbeitnehmerInnen optimal in den europäischen Entscheidungsgremien und -prozessen berücksichtigt werden. Das vorrangige Ziel ist die Stärkung der sozialen Dimension Europas.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Als Teil der europäischen Gewerkschaftsbewegung vertritt der ÖGB auch gegenüber den europäischen Institutionen die Anliegen der ArbeitnehmerInnen in allen relevanten Politikbereichen.

Dies betrifft vor allem die Wirtschafts- und Sozialpolitik und Themen wie insbesondere das Soziale Europa und die Rechte der ArbeitnehmerInnen, Mitbestimmung, Europäische Betriebsräte, Entsendung von ArbeitnehmerInnen, Arbeitszeit, Stärkung sozialer Grundrechte, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gestaltung des Binnenmarktes, Finanzmarktregulierung, Gesellschaftsrecht, öffentliche Dienstleistungen, Chancengleichheit und Antidiskriminierung.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Der ÖGB ist Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB). Er vertritt die Rechte der ArbeitnehmerInnen bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und im gewerkschaftlichen Beratungsausschuss (TUAC) der OECD.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 09/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 200000  € şi < 250000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Der ÖGB finanziert sich vor allem aus Mitgliedsbeiträgen.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.