Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

VonPrussia

Numer identyfikacyjny w rejestrze 43206059157-03
Data rejestracji: 12-07-14 13:13:12

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-07-15 09:12:36
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-07-15 09:12:36


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: VonPrussia
Nazwa skrócona: VonPrussia
Status prawny: Sole Trader
Strona internetowa: http://www.vonprussia.com

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   jacinta arcadia
Pełniona funkcja: director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   jacinta arcadia
Pełniona funkcja: director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Lettergesh West Road  0
0 Renvyle
IRLANDIA
Numer telefonu: (+353) 0873340332
Numer faksu: (+353) 
Inne dane kontaktowe: VonPrussia
www.vonprussiacom
Unveiling Hidden Talent & Art Guardianship

Entrepreneurialism - Art 0 Science - Invention

From Digitised Economies to Future Agency for Smart People in Smart Countries!

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: VonPrussia offering relationships between the Sciences & Art and the Old World Industries & New Technologies. Strategies presented to Governments, Investors & Commercial entities.


Specialties

Prolific Creativity & Duty of Care for:
Content Banks
Talent Banks
Culture Banks
Original Music & Art

Live Performances
Tours & Events
ICT New Media
Arts Apartments
E & M Commerce
Patents
Intellectual Property
Licensing
Content Management

Future Products
In-Flight Entertainment

Software Horizons & Systems Applications
Arts Online Manifesto
Digital Electronic Advertising
Computer Gaming
Culture Melding with Science
Smart Future Mergers
Medical Ambience
ME Banking of the Future
AI for Banking
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające: Changing The World for Everyone to be included!

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Innovation

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 1
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • IRLANDIA

 • AUSTRALIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Participant & Contributor
* European Commission Brussels Belgium
* META
* The Digital Agenda Assembly
* The GoldenWorkers
* Horizon 2020
* The Global Innovation Summit - Silicon Valley USA
* Club of Amsterdam
* Club of Rome
* EARTO

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 07/2012 - 07/2013
Budżet ogólny: 10 000
w tym środki publiczne: 10 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 0
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
australian disabled pension : 10 000
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Self funded from personal pension funds 10k euro pa

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
absolute trust and total honesty in perfecting truth systems for artists women and animals and all inventors unrepresented and alone