Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

The Ecumenical EU Office

Identifikacijska številka v Registru: 43190644680-77
Datum registracije: 6.12.10 12:01:51

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 15.11.13 14:43:12
Datum zadnje letne spremembe: 15.11.13 14:43:12


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: The Ecumenical EU Office
Kratica:
Pravni status: NGO
Spletna stran: http://www.ekumeniskaeukontoret.se

Oddelki

Oddelek: V. – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti
natančneje: Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Suzanne Jenner
Položaj: Verksamhetschef

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Suzanne Jenner
Položaj: Head of Office

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Gustavslundsvägen  18
Poštni predal: 14038
16714 Bromma
ŠVEDSKA
Telefon: (+46) 705644731
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Adress i Bryssel:
Rue Joseph II, 166
1000 Bruxelles
Belgien

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: EU-kontoret ska ha nöjda anslutna organisationer som upplever att EU-kontoret är en resurs i utvecklingsarbetet och får dem att känna ett mervärde av att vara anslutna.

EU-kontorets uppgift är därför att
- informera om beslut och förändringar på nationell eller EU-nivå inom det relevanta området
-inspirera och bidra till att anslutna organisationer utvecklar sin verksamhet inom t ex social ekonomi och internationellt samarbete
- inspirera och bidra till kompetensutveckling på såväl organisations- som individnivå
- stötta och handleda anslutna organisationer i deras arbete med att söka projektmedel
- vara språkrör gentemot EU-kommissionen för att påverka utformandet av olika bidragsprogram utifrån anslutna organisationers behov och förutsättningar
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Att utifrån utvärdering bland medlemmarna när det gäller befintliga bidragsprogram från EU, bidra med synpunkter i samband med utformandet av nya bidragsprogram eller förändringar av befintliga. De mest intressanta områdena är de som rör sociala frågor, landsbygd, kultur, ungdom, utbildning och regional utveckling.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 16.000
Število včlanjenih organizacij: 8
Včlanjene organizacije (Število članov) :
 • Svenska kyrkan, stift och församlingar (15.000 Člani)
 • Hela Människan, riks (6 Člani)
 • Frälsningsarmén, HK (500 Člani)
 • Katolsk Socialakademi (2 Člani)
 • Sensus Studieförbund (150 Člani)
 • Studieförbundet Bilda (100 Člani)
 • Sveriges Kristna Råd (25 Člani)
 • Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkokansliet (50 Člani)
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • FINSKA
 • ŠVEDSKA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
SES - Social ekonomi Stockholms län

EFFEKTNET - nätverk för EU-samordnare

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 160.000
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 160.000
- donacije:
- prispevki članov: 160.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.