Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

The Ecumenical EU Office

Identifikacijska številka v Registru: 43190644680-77
Datum registracije: 06/12/2010 12:01:51

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 16/02/2015 15:42:21
Datum zadnje letne spremembe: 16/02/2015 15:42:21
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 16/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

The Ecumenical EU Office

NGO

    Oddelek registracije

V - Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

    Kontaktni podatki

Gustavslundsvägen, 18
Poštni predal: 14038
16714 Bromma
ŠVEDSKA

(+46) 705644731

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Suzanne Jenner

Verksamhetschef

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Suzanne Jenner

Head of Office

    Cilji in naloge

EU-kontoret ska ha nöjda anslutna organisationer som upplever att EU-kontoret är en resurs i utvecklingsarbetet och får dem att känna ett mervärde av att vara anslutna.

EU-kontorets uppgift är därför att
- informera om beslut och förändringar på nationell eller EU-nivå inom det relevanta området
-inspirera och bidra till att anslutna organisationer utvecklar sin verksamhet inom t ex social ekonomi och internationellt samarbete
- inspirera och bidra till kompetensutveckling på såväl organisations- som individnivå
- stötta och handleda anslutna organisationer i deras arbete med att söka projektmedel
- vara språkrör gentemot EU-kommissionen för att påverka utformandet av olika bidragsprogram utifrån anslutna organisationers behov och förutsättningar

 • evropski
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Religious dialogue, immigration issues, reducing poverty, European semester.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Att utifrån utvärdering bland medlemmarna när det gäller befintliga bidragsprogram från EU, bidra med synpunkter i samband med utformandet av nya bidragsprogram eller förändringar av befintliga. De mest intressanta områdena är de som rör sociala frågor, landsbygd, kultur, ungdom, utbildning och regional utveckling.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1   25%: 1

2

1,2

One employee and 4 Consultants on part-time basis.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Humanitarna pomoč
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

16.000

Svenska kyrkan, stift och församlingar (15000),
Hela Människan, riks (6),
Sensus Studieförbund (150),
Studieförbundet Bilda (100),
Sveriges Kristna Råd (25),
Soldathemsförbundet (40)
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkokansliet(50)

 • FINSKA
 • ŠVEDSKA

EFFEKTNET - nätverk för EU-samordnare

Eurodiaconia - umbrella organisation for diaconal organisations in Europe

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € in < 24.999 €

185.000 €

25.000 €

 €

25.000 €

EU Commission, DG COM

160.000 €

160.000 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.