Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

MAQASSAR

Numer identyfikacyjny w rejestrze 43070944601-40
Data rejestracji: 11-05-10 14:03:01

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-28 13:06:55
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-28 13:06:55


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: MAQASSAR
Nazwa skrócona: MQR
Status prawny: SPRL
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Robin EDME
Pełniona funkcja: Managing Partner

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Robin EDME
Pełniona funkcja: Managing Partner

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Avenue Edmond Parmentier  8
B-1150 Bruxelles
BELGIA
Numer telefonu: (+33) 970 449 234
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Launched in 2001 by the former President and founder of the French Social Investment Forum (FIR / www.frenchsif.org) and of Eurosif (European Social Investment Forum / www.eurosif.org), Maqassar is an CSR & SRI Executive consulting firm which proivdes 3 main lines of services:

1] Providing CSR & SRI state-of-the-art executive consulting services to companies and the investor value chain actors;
2] Identify and promote key strategic and pionneering CSR & SRI issues towards the EU institutions which would help framing their future policies;
3] Representing companies and investors' interests at EU level (European Commission, European Parliament and European stakeholders).
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Financial markets & industry
Extra-financial & financial reporting
Corporate Social Responsibility
Corporate Governance
Socially Responsible Investing

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
The managing partner of Maqassar is the former President and founder of the French Social Investment Forum and of Eurosif; he is also the:
- Coordinator of the ECRA (European Combined Reporting Alliance) initiative;
- Member of the Qualified Personalities College of the French Institute of Board Members (IFA / Institut Français des Administrateurs), of the International Social Observatory created by Suez (OSI / Observatoire Social International) and of the Comité 21
- Member of the Responsible Investor Award Jury (2008, presided by J. Attali – 2009, presided by E. Orsenna)
- Board Member of European Partners for the Environment (EPE / www.epe.be
- Member of the Task-Force « Rethinking Asset Management » of the CEPS (Center for European Policy Studies) – ECMI (European Capital Markets Institute) launched at the request of the European Commission

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
50000  €–100000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • Investors


Klienci generujący obroty w wysokości co najmniej 50000 € euro i najwyżej 100000 € euro.
 • Corporates

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Accounts are being certified by a chartered accountant.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.