Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

MAQASSAR

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 43070944601-40
Data rejestracji: 10/05/2011 14:03:01

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 29/04/2015 12:31:57
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 29/04/2015 12:31:57
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 29/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

MAQASSAR

MQR

SPRL

    Kategoria rejestracji

I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci

Firmy konsultingowe

    Dane kontaktowe

Avenue Edmond Parmentier, 8
B-1150 Bruxelles
BELGIA

(+33) 970 449 234

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Robin EDME

Managing Partner

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Robin EDME

Managing Partner

    Cele i zakres obowiązków

Launched in 2001 by the former President and founder of the French Social Investment Forum (FIR / www.frenchsif.org) and of Eurosif (European Social Investment Forum / www.eurosif.org), Maqassar is an CSR & SRI Executive consulting firm which proivdes 3 main lines of services:

1] Providing CSR & SRI state-of-the-art executive consulting services to companies and the investor value chain actors;
2] Identify and promote key strategic and pionneering CSR & SRI issues towards the EU institutions which would help framing their future policies;
3] Representing companies and investors' interests at EU level (European Commission, European Parliament and European stakeholders).

 • europejskim
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Extra-financial reporting
Union Capital Markets


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Financial markets & industry
Extra-financial & financial reporting
Corporate Social Responsibility
Corporate Governance
Socially Responsible Investing

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 1  

1

0,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

The managing partner of Maqassar is the former President and founder of the French Social Investment Forum and of Eurosif; he is also the:
- Coordinator of the ECRA (European Combined Reporting Alliance) initiative;
- Member of the Qualified Personalities College of the French Institute of Board Members (IFA / Institut Français des Administrateurs), of the International Social Observatory created by Suez (OSI / Observatoire Social International) and of the Comité 21
- Member of the Responsible Investor Award Jury (2008, presided by J. Attali – 2009, presided by E. Orsenna)
- Board Member of European Partners for the Environment (EPE / www.epe.be
- Member of the Task-Force « Rethinking Asset Management » of the CEPS (Center for European Policy Studies) – ECMI (European Capital Markets Institute) launched at the request of the European Commission

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

Activité de veille

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Accounts are being certified by a chartered accountant.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.