Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

MAQASSAR

Идентификационен номер в Регистъра: 43070944601-40
Дата на регистрация: 10/05/2011 14:03:01

Информацията за този субект е била последно изменена на: 28/04/2014 13:06:55
Последната годишна актуализация е извършена на: 28/04/2014 13:06:55

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

MAQASSAR

MQR

SPRL

    Раздел на регистрация

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Avenue Edmond Parmentier, 8
B-1150 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+33) 970 449 234

(+) 

    Правно отговорно лице

Господин  Robin EDME

Managing Partner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Robin EDME

Managing Partner

    Цели и задачи

Launched in 2001 by the former President and founder of the French Social Investment Forum (FIR / www.frenchsif.org) and of Eurosif (European Social Investment Forum / www.eurosif.org), Maqassar is an CSR & SRI Executive consulting firm which proivdes 3 main lines of services:

1] Providing CSR & SRI state-of-the-art executive consulting services to companies and the investor value chain actors;
2] Identify and promote key strategic and pionneering CSR & SRI issues towards the EU institutions which would help framing their future policies;
3] Representing companies and investors' interests at EU level (European Commission, European Parliament and European stakeholders).

 • европейско равнище
 • национално равнище

    Дейности

Financial markets & industry
Extra-financial & financial reporting
Corporate Social Responsibility
Corporate Governance
Socially Responsible Investing

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

The managing partner of Maqassar is the former President and founder of the French Social Investment Forum and of Eurosif; he is also the:
- Coordinator of the ECRA (European Combined Reporting Alliance) initiative;
- Member of the Qualified Personalities College of the French Institute of Board Members (IFA / Institut Français des Administrateurs), of the International Social Observatory created by Suez (OSI / Observatoire Social International) and of the Comité 21
- Member of the Responsible Investor Award Jury (2008, presided by J. Attali – 2009, presided by E. Orsenna)
- Board Member of European Partners for the Environment (EPE / www.epe.be
- Member of the Task-Force « Rethinking Asset Management » of the CEPS (Center for European Policy Studies) – ECMI (European Capital Markets Institute) launched at the request of the European Commission

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € и < 100 000  €

 • Investors
 • Corporates

0 €

0 €

Accounts are being certified by a chartered accountant.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.