Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Eurodiaconia

Numărul de identificare din Registru: 4293010684-55
Data înscrierii: 27.11.2008 09:52:28

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 06.11.2013 09:52:49
Data ultimei actualizări anuale: 06.11.2013 09:52:49


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Eurodiaconia
Acronim:
Statut juridic: aisbl registered in Belgium
Site internet: http://www.eurodiaconia.org/

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Heather Roy
Funcţie: Eurodiaconia Secretary General

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Heather Roy
Funcţie: secretary general

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue Joseph II  166
1000 Bruxelles
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 2 234 38 60
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Eurodiaconia is a federation of organisations, institutions and churches providing social and health services and education on a Christian values base in 23 European countries, territories and regions. We have three strategic aims: to ensure quality of life for all in a social Europe; link institutions of diaconia, social initiatives, and churches in Europe; and to be and enhance networks of competence.

Eurodiaconia is a member of the Social Platform. Rather than being merely interest representatives, NGO members of the Social Platform represent a structured voice of engaged citizens and civil society. They present the diversity of voices across Europe, channel viewpoints and values of thousands of people working at a grassroots level in the political decision-making process. Additionally, they make people and local organisations discuss European decision-making and propose appropriate measures to address these concerns.

In that respect, NGOs member of the Social Platform build European solidarity and help reduce the gap between politicians and citizens by enabling local organisations and people to participate in European decisions which have an impact on their lives.

Eurodiaconia is committed to transparency about EU interest representation. Eurodiaconia believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our expenses for activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who, on behalf of Eurodiaconia, carry out such activities.

Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU. Find the guidelines on http://www.act4europe.org/register or http://www.alter-eu.org
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Heather Roy 12.11.2013 07.11.2014
Laura JONES 07.11.2013 05.11.2014
Clotilde Foulquier 08.11.2013 06.11.2014

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


On behalf of Eurodiaconia, the persons listed below have had, during the reporting period, four or more contacts with members or officials of the EU institutions with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institution.

Laura Jones, policy officer:
Dossiers:State aid, public procurement, European Social Fund, healthy ageing and elderly care, quality in social services, social innovation, social business, social impact measurement.
Worked as assistant to MEP Terry Wynn (UK) in the European Parliament from 1/05 to 6/06

Clotilde Clark Foulquier, policy Officer
Dossiers: Poverty and social exclusion, Europe 2020 and the European Semester, Homelessness, over-indebtedness and financial inclusion.

Catherine Mallet, policy Officer
Dossiers: Migration, Roma, active inclusion, child poverty, and volunteering.

Heather Roy, Secretary General, overall policy co-ordination and representation.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Buget
 • Concurenţă
 • Cultură
 • Educaţie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • DANEMARCA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • POLONIA
 • REGATUL UNIT
 • REPUBLICA CEHĂ
 • ROMÂNIA
 • SLOVACIA
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • UNGARIA

 • ARMENIA
 • ELVEȚIA
 • ISLANDA
 • NORVEGIA
 • SERBIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Social Platform. European-Anti-Poverty-Network (EAPN).

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 483.228
din care finanţare publică: 324.690
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
European PROGRESS grant : 324.690
din alte surse: 158.538
- donaţii: 8.226
- cotizaţii ale membrilor: 150.312
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Following the guidelines of the EU Civil Society Contact Group and the Alliance for Lobbying, Transparency and Ethics Regulation in the EU, Eurodiaconia has calculated that it spent an estimated €20,465 in 2008 on activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions.”

NGOs member of the Social Platform funding are used to help reduce the gap between politicians and citizens by enabling local organisations and people to participate in European decisions which have an impact on their lives. NGOs do so through their participatory structures and by organising working groups, seminars, workshops in which participants from all over Europe gather and propose appropriate measures to address their concerns. In that respect, their bottom-up and participatory approach build European solidarity.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.