Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

COMITE POUR LA LIAISON EUROPEENNE TRANSALPINE LYON-TURIN

Numărul de identificare din Registru: 42755241596-06
Data înscrierii: 28.04.2009 10:14:24

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 01.04.2014 09:11:34
Data ultimei actualizări anuale: 01.04.2014 09:11:34


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: COMITE POUR LA LIAISON EUROPEENNE TRANSALPINE LYON-TURIN
Acronim:
Statut juridic: ASSOCIATION
Site internet: http://www.transalpine.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Franck RIBOUD
Funcţie: Président

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Bruno CHIAVERINI
Funcţie: Délégué Général

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue Paul Montrochet  8
69002 LYON
FRANȚA
Numărul de telefon: (+00 39) 426735157
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Le Comité pour la Transalpine, présidé par Franck Riboud, a été créé en 1991. Il a pour objet de mener toute action de nature à faciliter ou accélérer la réalisation de la liaison ferroviaire voyageurs et marchandises Lyon-Turin dans une logique industrielle au service de l’environnement, de l’Europe, et de l’économie.
Il constitue un lieu de rencontres, de concertation et de réflexion des collectivités territoriales, et des acteurs économiques.

Les 6 objectifs fondamentaux du Comité pour la Transalpine sont :
1. Informer et Mobiliser les responsables de tous ordres autour du projet Transalpine et leur fournir l’information leur permettant d’agir au meilleur niveau tout au long des processus décisionnels.

2. Favoriser l’interface acteurs publics et acteurs privés du projet.

3. Mettre l’utilisateur au cœur du projet, en partenariat avec les professionnels impliqués dans le projet. Encourager la cohérence entre l’aspect infrastructurel, la réglementation en vigueur (report modal) et les besoins du secteur des transports.

4. Enrichir le projet et faciliter la réalisation par une réflexion critique et une incitation à l’innovation (financement, matériels, procédures et techniques de mise en œuvre).

5. Développer la vision européenne et transfrontalière du projet, en coordination et en cohérence avec nos homologues italiens et les autres acteurs concernés du corridor ferroviaire sud-européen.

6. Communiquer et expliquer les enjeux et caractéristiques du projet transalpine afin qu’il devienne la propriété du plus grand nombre.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Rencontres des députés européens

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Buget
  • Reţele transeuropene
  • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
COMITATO TRANSPADANA
Via Morosini, 19
10128 TORINO
ITALIA

FERRMED
Rue de trèves, 49
Boîte 7
1040 BRUXELLES
BELGIQUE

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 77.600 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Reçu deux subventions en 2013 dans le cadre d'un projet européen Feder pour un montant total de 77 600 € (Projet InterAlpes).

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.