Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA

Id-nummer i registret: 42743822211-64
Registreringsdag: 2009-09-03 12:13:52

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-07 09:52:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-07 09:52:47


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: IÑAKI ZABALETA BILBAO
Befattning: PRESIDENTE

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: AURELIO BILBAO BARANDICA
Befattning: SECRETARIO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: BAILÉN  7-bajo
48003 BILBAO (BIZKAIA)
SPANIEN
Telefon: (+0034) 946186173
Fax: (+0034) 946885788
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Nuestra organización tiene como objetivo la defensa de los intereses de los pescadores pertenecientes a la provincia de Bizkaia
Organisationens intressen är:
  • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 353
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


REPRESENTACIÓN DE LOS PESCADORES DE BAJURA DE LA PROVINCIA DE BIZKAIA (ESPAÑA)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Fiske och vattenbruk
  • Konsumentfrågor
  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 300 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.