Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA

Identifikačné číslo v Registri: 42743822211-64
Dátum registrácie: 03/09/2009 12:13:52

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 07/08/2014 10:12:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 07/08/2014 10:12:18

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA

CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

BAILÉN, 7-bajo
48003 BILBAO (BIZKAIA)
ŠPANIELSKO

(+0034) 946186173

(+0034) 946885788

    Osoba s právnou zodpovednosťou

IÑAKI ZABALETA BILBAO

PRESIDENTE

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

AURELIO BILBAO BARANDICA

SECRETARIO

    Ciele a poslanie

Nuestra organización tiene como objetivo la defensa de los intereses de los pescadores pertenecientes a la provincia de Bizkaia

regionálnej/miestnej

    Činnosti

REPRESENTACIÓN DE LOS PESCADORES DE BAJURA DE LA PROVINCIA DE BIZKAIA (ESPAÑA)

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

330

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Rybolov a akvakultúra
  • Spotrebitelia
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

400 000 €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.