Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA

Identifikačné číslo v Registri: 42743822211-64
Dátum registrácie: 3.9.2009 12:13:52

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.8.2014 10:12:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.8.2014 10:12:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA
Skratka:
Právna forma: CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: IÑAKI ZABALETA BILBAO
Funkcia: PRESIDENTE

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: AURELIO BILBAO BARANDICA
Funkcia: SECRETARIO

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: BAILÉN  7-bajo
48003 BILBAO (BIZKAIA)
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+0034) 946186173
Fax: (+0034) 946885788
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Nuestra organización tiene como objetivo la defensa de los intereses de los pescadores pertenecientes a la provincia de Bizkaia
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 330
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


REPRESENTACIÓN DE LOS PESCADORES DE BAJURA DE LA PROVINCIA DE BIZKAIA (ESPAÑA)

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Bezpečnosť potravín
  • Rybolov a akvakultúra
  • Spotrebitelia
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 400 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.