Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA

Tunnusnumber registris: 42743822211-64
Registreerimise kuupäev: 03/09/2009 12:13:52

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 10:44:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 10:44:56
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE BIZKAIA

CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

BAILÉN, 7-bajo
48003 BILBAO (BIZKAIA)
HISPAANIA

(+0034) 946186173

    Juriidiliselt vastutav isik

IÑAKI ZABALETA BILBAO

PRESIDENTE

    ELi asjade eest vastutav isik

AURELIO BILBAO BARANDICA

SECRETARIO

    Eesmärgid ja ülesanded

Nuestra organización tiene como objetivo la defensa de los intereses de los pescadores pertenecientes a la provincia de Bizkaia

piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

NUEVA PPC
REGLAMENTO OMNIBUS
NUEVA OCM
REGLAMENTO DESCARTES


 

Ei

CCAGUAS SUR

Ei

Ei

Ei

REPRESENTACIÓN DE LOS PESCADORES DE BAJURA DE LA PROVINCIA DE BIZKAIA (ESPAÑA)

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond
  • Tarbijad
  • Toiduohutus

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

450 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.