Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

EURELECTRIC aisbl

Numer identyfikacyjny w rejestrze 4271427696-87
Data rejestracji: 08-12-01 10:57:19

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-20 12:23:12
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-20 12:12:31


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: EURELECTRIC aisbl
Nazwa skrócona: EURELECTRIC
Status prawny: AISBL
Strona internetowa: http://www.eurelectric.org

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Hans ten Berge
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Gaël Glorieux
Pełniona funkcja: Principal Advisor Communication & Public Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Boulevard de l'Impératrice  66
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 2 515 10 00
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The mission of EURELECTRIC, the European electricity industry association, is to contribute to the development and competitiveness of the electricity industry and to promote the role of electricity in the advancement of society.

As a centre of strategic expertise, EURELECTRIC undertakes in-depth and specialised research into the market place, technologies, legislation to assist its Members in formulating common solutions and in conducting the necessary actions.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 7
Informacje uzupełniające: the number of persons does correspond to the number of EP badges that we have applied for.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Charlotte RENAUD 14-07-19 15-07-17
Johan ten BERGE 14-07-16 15-07-14
Giuseppe LORUBIO 14-07-18 15-07-16
Hélène LAVRAY 14-07-08 15-07-04
Armin MAGYAR 13-11-19 14-11-15
Henning HÄDER 14-07-17 15-07-15
Jesse SCOTT 13-09-25 14-09-23

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Energy policy and related environment, technology and internal market.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
EURELECTRIC is a member of FAIB, EEF, MEDELEC, Alliance for European Competitive Industries.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 11/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 350000  €–400000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Figures do correspond to the complete financial year January 2013 - December 2013 (not possible in your selection menu)

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.