Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Pfizer Inc.

Identifikavimo numeris Registre: 4263301811-33
Registracijos data: 18/12/2008 10:25:52

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/04/2015 11:07:54
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 02/02/2015 15:30:14
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 02/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Pfizer Inc.

PFE

Corporation

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

East 42nd Street, 235
NY 10017 New York
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

(+1) 2127332323

Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 25546211

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ian C. Read

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Eva Grut-Aandahl

Head of EU Office

    Tikslai ir uždaviniai

At Pfizer, we apply science and our global resources to bring therapies to people that extend and significantly improve their lives. We strive to set the standard for quality, safety and value in the discovery, development and manufacture of health care products. Our global portfolio includes medicines and vaccines as well as many of the world's best-known consumer health care products. Consistent with our responsibility as one of the world's premier innovative biopharmaceutical companies, we collaborate with health care providers, governments and local communities to support and expand access to reliable, affordable health care around the world. For more than 150 years, Pfizer has worked to make a difference for all who rely on us. In 2014, Pfizer's revenue was 49,6bn, with approx. 10% invested in research and development.To learn more, please visit us at www.pfizer.com.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

healthcare and pharmaceutical legislation, trade & IP, competition, taxation, environment, social legislation

None foreseen


 

Non

Non

EU expert group on rare diseases

Non

Non

Pharmaceuticals, healthcare, innovation and research, intellectual property, business competitiveness, trade, environment

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 4   25%: 4

8

3

4 colleagues are full-time engaged in the Brussels office and spend approx. 50% of their time on EU affairs.Moreover, 4 other colleagues spend about 25% of their time or less, and a few more colleagues spend between 0-10%< of their time.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
EVA GRUT AANDAHL 19/02/2015 17/02/2016
HEIKE GALBRAITH 25/02/2015 23/02/2016
Matthew Thomas CLAY 09/01/2015 07/01/2016
CHARLES FAID 25/02/2015 18/02/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

none

Pfizer is a member of: EFPIA, EBE, Vaccines Europe, EuropaBio, AESGP, Amcham EU, BusinessEurope, TPN, TABC, AECA

    Finansiniai duomenys

11/2013  -  11/2014

>= 1 000 000 € ir < 1 249 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

This estimate is based on a percentage of the salaries of the staffers falling under the scope of the Register, and a percentage of the overall costs of running an office in Brussels, based on the proportion of employee time spent on these activities.
We have included 100% of consultancy costs, and a proportion of member association fees as indicated in guidelines.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Internal Pfizer FCPA Code and Compliance, EFPIA Codes