Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Pfizer Inc.

Identifikavimo numeris Registre: 4263301811-33
Registracijos data: 08.12.18 10.25.52

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.4 13.58.45
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.4 13.58.45


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Pfizer Inc.
Akronimas: PFE
Teisinis statusas: Corporation
Svetainė: http://www.pfizer.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ian C. Read
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Eva Grut-Aandahl
Pareigos: Head of EU Office

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: East 42nd Street  235
NY 10017 New York
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
Telefono numeris: (+1) 2127332323
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Contact details of Brussels office:

Pfizer European Government Affairs
Boulevard de la Plaine/Pleinlaan 17,
B-1050 Brussels

Tel: +32 2 554 62 11
Fax: +32 2 554 66 60

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Pfizer is a research-based biomedical and pharmaceutical company, headquartered in New York. Our mission is to apply innovative science to improve world health through the invention of new medicines. In 2012, Pfizer's revenue was 59bn, with approx. 4.5 bn invested in research and development.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 20
Papildoma informacija: Some are full-time engaged in the Brussels office (6) and will spend approx 50% of time with EU affairs, whereas others may only spend a fraction of their time (between 1.5%-10%)

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Matthew Thomas CLAY 14.1.16 15.1.10

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Pharmaceuticals, healthcare, innovation and research, intellectual property, business competitiveness, trade, environment

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Pfizer is a member of: EFPIA, EBE, EVM, EuropaBio, AESGP, Amcham EU, Britcham, BusinessEurope, TPN, TABD

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 500000  € ir < 600000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

This estimate is based on the pro rata salary costs of Pfizer staff involved in interest representation to the European institutions, based on the proportion of employee time spent on these activities. A proportion of overheads for our Brussels office is included in the estimate on the same basis. Membership fees and payments to third parties are not included to avoid double counting.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Internal Pfizer FCPA Code, EFPIA Codes