Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Pfizer Inc.

Αριθμός μητρώου: 4263301811-33
ημερομηνία της εγγραφής: 18/12/2008 10:25:52

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/04/2015 11:07:54
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 02/02/2015 15:30:14
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 02/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Pfizer Inc.

PFE

Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

East 42nd Street, 235
NY 10017 New York
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

(+1) 2127332323

Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25546211

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Ian C. Read

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Eva Grut-Aandahl

Head of EU Office

    Στόχοι και αποστολή

At Pfizer, we apply science and our global resources to bring therapies to people that extend and significantly improve their lives. We strive to set the standard for quality, safety and value in the discovery, development and manufacture of health care products. Our global portfolio includes medicines and vaccines as well as many of the world's best-known consumer health care products. Consistent with our responsibility as one of the world's premier innovative biopharmaceutical companies, we collaborate with health care providers, governments and local communities to support and expand access to reliable, affordable health care around the world. For more than 150 years, Pfizer has worked to make a difference for all who rely on us. In 2014, Pfizer's revenue was 49,6bn, with approx. 10% invested in research and development.To learn more, please visit us at www.pfizer.com.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

healthcare and pharmaceutical legislation, trade & IP, competition, taxation, environment, social legislation

None foreseen


 

Όχι

Όχι

EU expert group on rare diseases

Όχι

Όχι

Pharmaceuticals, healthcare, innovation and research, intellectual property, business competitiveness, trade, environment

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 4   25%: 4

8

3

4 colleagues are full-time engaged in the Brussels office and spend approx. 50% of their time on EU affairs.Moreover, 4 other colleagues spend about 25% of their time or less, and a few more colleagues spend between 0-10%< of their time.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Matthew Thomas CLAY 09/01/2015 07/01/2016
EVA GRUT AANDAHL 19/02/2015 17/02/2016
HEIKE GALBRAITH 25/02/2015 23/02/2016
CHARLES FAID 25/02/2015 18/02/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία

    Μέλη

none

Pfizer is a member of: EFPIA, EBE, Vaccines Europe, EuropaBio, AESGP, Amcham EU, BusinessEurope, TPN, TABC, AECA

    Οικονομικά στοιχεία

11/2013  -  11/2014

>= 1.000.000 € και < 1.249.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

This estimate is based on a percentage of the salaries of the staffers falling under the scope of the Register, and a percentage of the overall costs of running an office in Brussels, based on the proportion of employee time spent on these activities.
We have included 100% of consultancy costs, and a proportion of member association fees as indicated in guidelines.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Internal Pfizer FCPA Code and Compliance, EFPIA Codes