Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Pfizer Inc.

Identifikační číslo v rejstříku: 4263301811-33
Datum registrace: 18/12/2008 10:25:52

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 01/02/2016 14:51:06
Datum poslední roční aktualizace je: 01/02/2016 14:51:06
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 01/02/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Pfizer Inc.

PFE

Corporation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

East 42nd Street, 235
NY 10017 New York
SPOJENÉ STÁTY

(+1)2127332323

Boulevard de la Plaine 17
1050 Brussels
BELGIE

(+32)25546211

    Osoba s právní odpovědností

pan  Ian C. Read

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Eva Grut-Aandahl

Head of EU Office

    Cíle a úkoly

At Pfizer, we apply science and our global resources to bring therapies to people that extend and significantly improve their lives. We strive to set the standard for quality, safety and value in the discovery, development and manufacture of health care products. Our global portfolio includes medicines and vaccines as well as many of the world's best-known consumer health care products. Consistent with our responsibility as one of the world's premier innovative biopharmaceutical companies, we collaborate with health care providers, governments and local communities to support and expand access to reliable, affordable health care around the world. For more than 150 years, Pfizer has worked to make a difference for all who rely on us. In 2014, Pfizer's revenue was 49,6bn, with approx. 10% invested in research and development.To learn more, please visit us at www.pfizer.com.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

healthcare and pharmaceutical legislation, trade & IP, competition, taxation, environment, social legislation

None foreseen


 

Ne

Ne

EU expert group on rare diseases

Ne

Ne

Pharmaceuticals, healthcare, innovation and research, intellectual property, business competitiveness, trade, environment

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 4   25%: 4

8

3

4 colleagues are full-time engaged in the Brussels office and spend approx. 50% of their time on EU affairs.Moreover, 4 other colleagues spend about 25% of their time or less, and a few more colleagues spend between 0-10%< of their time.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Eva Grut AANDAHL 19/02/2015 17/02/2016
ANDREA CHIARELLO 28/08/2015 31/08/2016
Matthew Thomas CLAY 15/01/2016 14/01/2017
Charles FAID 25/02/2015 18/02/2016
Heike GALBRAITH 25/02/2015 23/02/2016

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

none

Pfizer is a member of: EFPIA, EBE, Vaccines Europe, EuropaBio, AESGP, Amcham EU, BusinessEurope, TPN, TABC, AECA

    Finanční údaje

11/2014  -  11/2015

>= 1 000 000 € a < 1 249 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

This estimate is based on a percentage of the salaries of the staffers falling under the scope of the Register, and a percentage of the overall costs of running an office in Brussels, based on the proportion of employee time spent on these activities.
We have included 100% of consultancy costs, and a proportion of member association fees as indicated in guidelines.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Internal Pfizer FCPA Code and Compliance, EFPIA Codes