Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

NCAS-Climate

Tunnusnumber registris: 42606367303-65
Registreerimise kuupäev: 30.11.11 12:03:07

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.11.14 8:57:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.11.14 8:57:58


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: NCAS-Climate
Akronüüm: NCAS-Climate
Õiguslik vorm: Research organisation
Veebisait: http://climate.ncas.ac.uk/

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Akadeemilised asutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rowan Sutton
Ametikoht: Director for Climate

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Eric Guilyardi
Ametikoht: Professor

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Department of Meteorology University of Reading
Postkast: 243
RG6 6BB Reading
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 118 378 8337
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: NCAS-Climate and NCAS-CMS (Computer and Modelling Support) are part of NCAS, the UK NERC National Center for Atmospheric Science.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: NCAS-Climate provides a core programme of fundamental science, technical support and training to enable world-class scientific research into all aspects of the global climate system. The NCAS-Climate directorate consists of two main units, based within departments at the universities of Reading and Cambridge in the UK, and a number of smaller groups at the universities of Exeter, Edinburgh, Leeds and Oxford, and ECMWF. The Reading unit focuses on physical aspects of the climate system whilst in Cambridge the main focus is on climate interactions involving the chemical composition of the atmosphere.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 55
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EU FP7/H2020 projects (e.g. METAFOR, SPECS, IS-ENES)
ERC grant

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 55
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • PRANTSUSMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ENES, European Network for Earth System Modelling

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2010 - 03/2011
Üldeelarve: 1 300 000
millest avalik rahastamine: 1 300 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 350 000
- riiklikust rahastust: 950 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.