Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Wetsus

Αριθμός μητρώου: 42572158758-39
ημερομηνία της εγγραφής: 15/5/2012 3:24:34 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 6/5/2013 10:13:52 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 6/5/2013 10:13:52 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Wetsus
Ακρωνύμιο: Wetsus
Νομικό καθεστώς: Non profit foundation
Δικτυακός τόπος: http://www.wetsus.nl

Τμήματα

Τμήμα: IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
και ειδικότερα: Ακαδημαϊκά ιδρύματα

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Johannes Boonstra
Θέση: Executive Board Member

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Pieter De Jong
Θέση: EU Liaison Officer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Agora 
Ταχυδρομική θυρίδα: 1113
8900 CC Leeuwarden
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+31) 58 2843000
Αριθμός φαξ: (+31) 58 2843001
Άλλα στοιχεία: info@wetsus.nl

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Wetsus is a facilitating intermediary for trend-setting now-how development in the field of water technology. Wetsus
creates a unique environment and strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art water technology. Wetsus’ main activity is the coordination of a world leading research program.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Pieter De Jong 15/5/2013 13/5/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Taking part in FP7 calls for proposal
Advising European Commission about developments in Water Technology
Sharing vision with European Parliament and European Commission
Taking part in public consultations
Attending conferences and seminars in Brussels

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 120
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 • ΙΑΠΩΝΙΑ
 • ΚΑΝΑΔΑΣ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
EWP: European Water Partnership
SusChem: Technology Platform for Sustainable Chemistry
WssTP: Water Supply and Sanitation Technology Platform

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2011 - 12/2011
Συνολικός προϋπολογισμός: 16.355.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 10.167.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 0
- Επιχορηγήσεις: 192.000
- από εθνική χρηματοδότηση: 7.865.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 2.110.000
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 6.188.000
- δωρεές: 18.000
- συνδρομές μελών: 6.170.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.