Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Wetsus

Identifikační číslo v rejstříku: 42572158758-39
Datum registrace: 15.5.12 15:24:34

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.5.14 18:42:13
Datum poslední roční aktualizace je 2.5.14 18:42:13


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Wetsus
Zkratka: Wetsus
Právní forma Non profit foundation
Internetové stránky: http://www.wetsus.nl

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: akademické instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Johannes Boonstra
Funkce: Executive Board Member

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Pieter De Jong
Funkce: EU Liaison Officer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Agora  1
Poštovní přihrádka: 1113
8900 CC Leeuwarden
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 58 2843000
Číslo faxu: (+31) 58 2843001
Další kontaktní údaje: info@wetsus.nl

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Wetsus is a facilitating intermediary for trend-setting now-how development in the field of water technology. Wetsus
creates a unique environment and strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art water technology. Wetsus’ main activity is the coordination of a world leading research program.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Taking part in Horizon2020 calls for proposal
Connecting with companies, universities and regions all across the EU to enhance European Cooperation in Water Technology.
Advising European Commission about developments in Water Technology
Sharing vision with European Parliament and European Commission
Taking part in public consultations
Attending conferences and seminars in Brussels

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 120
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • LITVA
 • LUCEMBURSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • JAPONSKO
 • KANADA
 • SPOJENÉ STÁTY
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Ocean Energy Assocation: TIP Ocean
SusChem: Technology Platform for Sustainable Chemistry
WssTP: Water Supply and Sanitation Technology Platform

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Celkový rozpočet: 16 355 000
z toho veřejné financování: 10 167 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 192 000
- ze státních zdrojů: 7 865 000
- z místních či regionálních zdrojů: 2 110 000
z toho ostatní zdroje: 6 188 000
- dary: 18 000
- členské příspěvky: 6 170 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.