Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Wetsus

Identifikační číslo v rejstříku: 42572158758-39
Datum registrace: 15/05/2012 15:24:34

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 02/05/2014 18:42:13
Datum poslední roční aktualizace je: 02/05/2014 18:42:13

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Wetsus

Wetsus

Non profit foundation

    Oddíl Registrace

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

akademické instituce

    Kontaktní údaje

Agora, 1
Poštovní přihrádka: 1113
8900 CC Leeuwarden
NIZOZEMSKO

(+31) 58 2843000

(+31) 58 2843001

info@wetsus.nl

    Osoba s právní odpovědností

pan  Johannes Boonstra

Executive Board Member

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Pieter De Jong

EU Liaison Officer

    Cíle a úkoly

Wetsus is a facilitating intermediary for trend-setting now-how development in the field of water technology. Wetsus
creates a unique environment and strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art water technology. Wetsus’ main activity is the coordination of a world leading research program.

evropské

    Činnosti

Taking part in Horizon2020 calls for proposal
Connecting with companies, universities and regions all across the EU to enhance European Cooperation in Water Technology.
Advising European Commission about developments in Water Technology
Sharing vision with European Parliament and European Commission
Taking part in public consultations
Attending conferences and seminars in Brussels

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Energetika
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

120

 • BELGIE
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • LITVA
 • LUCEMBURSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • JAPONSKO
 • KANADA
 • SPOJENÉ STÁTY

European Ocean Energy Assocation: TIP Ocean
SusChem: Technology Platform for Sustainable Chemistry
WssTP: Water Supply and Sanitation Technology Platform

    Finanční údaje

01/2012  -  01/2013

16 355 000 €

10 167 000 €

0 €

192 000 €

7 865 000 €

2 110 000 €

6 188 000 €

18 000 €

6 170 000 €

>= 50 000  € a < 100 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.