Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

AstraZeneca

Numer identyfikacyjny w rejestrze 42561875992-94
Data rejestracji: 11-06-07 19:20:50

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-26 18:31:47
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-26 18:31:47


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: AstraZeneca
Nazwa skrócona: AZ
Status prawny: Corporation
Strona internetowa: http://www.astrazeneca.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Sorriot Pascal
Pełniona funkcja: CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Fredrik Moen
Pełniona funkcja: Director European Government Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Kingdom Street  2
W2 6BD London
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 20 7604 8000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Brussels Office:

AstraZeneca
Rue Egide Van Ophemstraat 110
B-1180 Brussels
Belgium
phone: +32 (0)2 370 49 57

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: AZ is a global research-based biopharmaceutical company. Our skills and resources are focused on discovering, developing and marketing medicines for some of the world’s most serious illnesses, including cancer, heart disease, neurological disorders such as schizophrenia, respiratory disease and infection. We employ over 50,000 people (44% in Europe, 23% in the Americas and 22% in Asia and 11% in the rest of the world).
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające: One FTE plus several different persons who engage with EU institutions on ad hoc basis (assessed to one FTE put together).

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Fredrik Moen 14-08-06 15-08-04

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


AZ works to improve the business environment for the pharmaceutical sector in Europe so as to ensure a highly competitive European pharmaceutical industry that contributes actively to improving the health and quality of life of patients worldwide.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • cła
 • handel
 • konkurencja
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
AstraZeneca is a member of the following organisations in Brussels: EFPIA, European Biotech Enterprises (EBE), Vaccines Europe (VE), International Diabetes Federation (IDF).

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 450000  €–500000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The estimated amount is based on salary costs and the costs of overheads at the AZ Brussels office according to the proportion of employee time spent on interest representation to the EU institutions. To avoid double counting the amount excludes membership fees and payment of third parties also involved in interest representation.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.