Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

AstraZeneca

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 42561875992-94
Data Reġistrazzjoni: 07/06/2011 19:20:50

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 27/05/2013 16:40:31
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 27/05/2013 16:40:31


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: AstraZeneca
Akronimu: AZ
Statut legali: Corporation
Websajt: http://www.astrazeneca.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Sorriot Pascal
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Fredrik Moen
Kariga: Director European Government Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 2 Kingdom Street 
London W2 6BD
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 20 7604 8000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: AstraZeneca
Rue Egide Van Ophemstraat 110
B-1180 Brussels
Belgium
phone: +32 (0)2 370 49 57

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: AZ is a global research-based biopharmaceutical company. Our skills and resources are focused on discovering, developing and marketing medicines for some of the world’s most serious illnesses, including cancer, heart disease, neurological disorders such as schizophrenia, respiratory disease and infection. We employ over 62,000 people (47% in Europe, 31% in the Americas and 22% in Asia, Africa and Australasia).
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari: One FTE plus several different persons who engage with EU institutions on ad hoc basis (assessed to one FTE put together).

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


AZ works to improve the business environment for the pharmaceutical sector in Europe so as to ensure a highly competitive European pharmaceutical industry that contributes actively to improving the health and quality of life of patients worldwide.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Dwana
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
AstraZeneca is a member of the following organisations in Brussels: EFPIA, ERT, TABD and the Kangaroo group.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 450000  € et < 500000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The estimated amount is based on salary costs and the costs of overheads at the AZ Brussels office according to the proportion of employee time spent on interest representation to the EU institutions. To avoid double counting the amount excludes membership fees and payment of third parties also involved in interest representation.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.