Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

AstraZeneca

Αριθμός μητρώου: 42561875992-94
ημερομηνία της εγγραφής: 7/6/2011 7:20:50 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 26/5/2014 6:31:47 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 26/5/2014 6:31:47 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: AstraZeneca
Ακρωνύμιο: AZ
Νομικό καθεστώς: Corporation
Δικτυακός τόπος: http://www.astrazeneca.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Sorriot Pascal
Θέση: CEO

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Fredrik Moen
Θέση: Director European Government Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 2 Kingdom Street 
W2 6BD London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+44) 20 7604 8000
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Brussels Office:

AstraZeneca
Rue Egide Van Ophemstraat 110
B-1180 Brussels
Belgium
phone: +32 (0)2 370 49 57

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: AZ is a global research-based biopharmaceutical company. Our skills and resources are focused on discovering, developing and marketing medicines for some of the world’s most serious illnesses, including cancer, heart disease, neurological disorders such as schizophrenia, respiratory disease and infection. We employ over 50,000 people (44% in Europe, 23% in the Americas and 22% in Asia and 11% in the rest of the world).
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία: One FTE plus several different persons who engage with EU institutions on ad hoc basis (assessed to one FTE put together).

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Fredrik Moen 6/8/2014 4/8/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


AZ works to improve the business environment for the pharmaceutical sector in Europe so as to ensure a highly competitive European pharmaceutical industry that contributes actively to improving the health and quality of life of patients worldwide.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
AstraZeneca is a member of the following organisations in Brussels: EFPIA, European Biotech Enterprises (EBE), Vaccines Europe (VE), International Diabetes Federation (IDF).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 450000  € και < 500000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

The estimated amount is based on salary costs and the costs of overheads at the AZ Brussels office according to the proportion of employee time spent on interest representation to the EU institutions. To avoid double counting the amount excludes membership fees and payment of third parties also involved in interest representation.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.