Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EU Strategy

Identifikačné číslo v Registri: 42484704423-92
Dátum registrácie: 27.10.2010 10:38:55

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.9.2014 15:34:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.9.2013 18:19:02


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EU Strategy
Skratka:
Právna forma: SPRL
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andrea Parola
Funkcia: General Manager

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Andrea Parola
Funkcia: General Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de la Loi  221
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22317131
Fax: (+32) 22317139
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The scope is EU Strategy is to promote the interests and the activites of the its clients at European level.
Based on its rich expertise, understanding of operating in the EU environment and established contacts in Brussels, EU Strategy is able to offer its clients services tailored to their particular needs and demands in the business areas of:
1. Advocacy
2. Association Management
3. Intelligence gathering
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Hugo Clarke 1.4.2014 28.12.2014
Andrea Parola 11.9.2014 9.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Present and discuss position papers with representatives of EU Institutions. Our company also organises meetings when required

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 350000  € a < 400000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • European Lift Components Association
 • The ICT Coalition for the Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and Young People in the EU


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • European e-Skills Association
 • interAmerican Development Bank

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.