Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

EU Strategy

Идентификационен номер в Регистъра: 42484704423-92
Дата на регистрация: 10-10-27 10:38:55

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-30 8:57:15
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-30 8:57:15


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: EU Strategy
Инициали:
Правен статут: SPRL
Уебсайт:

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Andrea Parola
Длъжност: General Manager

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Andrea Parola
Длъжност: General Manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue de la Loi  221
1040 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 22317131
Факс: (+32) 22317139
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The scope is EU Strategy is to promote the interests and the activites of the its clients at European level.
Based on its rich expertise, understanding of operating in the EU environment and established contacts in Brussels, EU Strategy is able to offer its clients services tailored to their particular needs and demands in the business areas of:
1. Advocacy
2. Association Management
3. Intelligence gathering
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Hugo Clarke 14-4-1 14-12-28
Andrea Parola 14-9-11 15-9-9

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Present and discuss position papers with representatives of EU Institutions. Our company also organises meetings when required

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 350000  € и < 400000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • European Lift Components Association
 • The ICT Coalition for the Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and Young People in the EU


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 50000 € и по-малък от 100000 €.
 • European e-Skills Association
 • interAmerican Development Bank
 • InterAmerican Development Bank

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.